Wszystkim zainteresowanym udziałem w programie przypominamy, że do 17 lipca 2017 roku. należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ankietę informacyjną dostępną do pobrania poniżej.
Główne założenia programu 4.1.1. realizowanego ze środków MRPO w ramach działania „Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii ze Źródeł Odnawialnych”  dla województwa Małopolskiego to możliwość dofinasowania w wysokości 60% kosztów związanych z montażem ogniw fotowoltaicznych, kolektorów solarnych i pomp ciepła. 

Po złożeniu przez mieszkańców ankiet informacyjnych firma DO.EKO będzie dokonywać inspekcji terenowych, które określą dokładne parametry przyszłej instalacji. Inspekcję są płatne, ich koszt wynosi 184,5 zł w przypadku zainteresowania jednym źródłem energii lub 255 zł w przypadku dwóch lub trzech źródeł energii odnawialnych. Mieszkańcy będą zobowiązani do dokonania płatności po przeprowadzonej inspekcji na rzecz Gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

http://www.dabrowatar.pl/wp-content/uploads/2017/07/Ankieta_Gmina.pdf

Informacje opracował:
Szymon Lichorobiec – Eko doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej