W środę 22 maja br. społeczność szkolna z Laskówki Chorąskiej świętowała oficjalne otwarcie placu rekreacyjnego, który staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej został zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt tego przedsięwzięcia, które realizowano dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Prowent w Mielcu wyniósł 367 033,25 zł, z czego 293 626 zł pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Inwestycja ta zaspokaja potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności, która ma dzięki niej większe i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Plac rekreacyjny może być wykorzystywany zarówno do zajęć sprawnościowych, jak i do organizacji imprez integrujących społeczności lokalną.

Uroczystość otwarcia prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa wraz z przedstawicielem uczniów. Wśród obecnych gości byli: Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja, który dokonał poświecenia placu, Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Światek, Radny Powiatu Dąbrowskiego i były Burmistrz Dabrowy Tarnowskiej w latach 1994-2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, nauczyciele szkoły, katecheci członkowie rady rodziców, osoby związane ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej, sponsorzy i uczniowie. Z powodu sytuacji alarmu powodziowego w gminie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski nie mógł uczestniczyć w otwarciu.

Wydarzenie, które w zamierzeniu miało mieć charakter plenerowy odbywało się w szkolnej sali gimnastycznej z powodu niekorzystnej aury. Pomimo deszczu udało się w części oficjalnej przeciąć wstęgę, zapalić symboliczny znicz nawiązujący do olimpiady oraz wypuścić w niebo balony w barwach olimpijskich. Dzieci zaangażowane w tą ceremonię były nią zachwycone.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w modernizację obiektu wręczając im pamiątkowe dyplomy oraz przepiękne róże. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek w imieniu przedstawił zebranym informacje na temat zrealizowanego projektu i jego finansowanie. Podkreślił rolę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej w realizacji projektu, a także wręczył w imieniu Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego listy gratulacyjne. Otrzymali je: prezes stowarzyszenia Anna Jarmuła-Patoń, dyrektor szkoły Teresa Dąbrowa, sołtys Jacek Świątek, który w imieniu beneficjentów projektu podziękował wszystkim osobom w niego zaangażowanym w tym Sekretarzowi Stanisławowi Ryczkowi, pracownikom Referatu Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego z kierownikiem Witoldem Reczkiem Oraz Annie Witowskiej z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji. Wystąpił także były gospodarz Dąbrowy Tarnowskiej, Radny Powiatu Dąbrowskiego Stanisław Początek.

Program rozrywkowo-artystyczny przygotowany przez uczniów miejscowej szkoły bardzo spodobał się zebranym, którzy oglądali go wśród wybuchów wesołości. Po części oficjalnej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym kontynuowali świętowanie przy poczęstunku pierwotnie zaplanowanym w formie pikniku. Goście udali się do Centrum Kulturalno-Społecznego, gdzie także przygotowano poczęstunek oraz wykwintny tort w kształcie placu rekreacyjnego.