Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o przedłużeniu przez Gminę Dąbrowa Tarnowska utylizacji odpadów takich jak folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu Big Bag, pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. do  29 stycznia 2021 r. Odpady te będą odbierane na terenie PSZOK przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach pracy PSZOK (tj. pon. od 9:30 do 17:30, środa i piątek od 7:30 do 15:30.)
Odpady muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i innych zanieczyszczeń, posegregowane oraz spakowane lub powiązane w pakiety umożliwiające zważenie na wadze o wymiarach 1m x 1m, a także zabezpieczone przed wydobywaniem się fetoru.

Ze względu na limit w wysokości 10 ton, ilość odebranych od rolnika odpadów typu folia, siatka i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu BigBag może być limitowana.

UWAGA ! Przed dostarczeniem w/w odpadów rolniczych należy bezwzględnie skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej telefonicznie (14 644 2117) lub osobiście pokój nr 2 w celu uzgodnienia szczegółów i wypełnienia dokumentów, w przeciwnym razie przedmiotowe odpady nie zostaną odebrane. Odbiór odpadów prowadzony jest do 29 stycznia 2021 r.

OŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
W ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PDF ICO Ogłoszenie dla rolników posiadających odpady typu folia rolnicza, sznurki i siatki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach typu BigBag pochodzące z działalności rolniczej