Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że prowadzi nabór do Klubów Seniora+ na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zaprasza się do składania deklaracji uczestnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, które dostępne są na stronie Ośrodka, w budynku przy ul. Kościuszki 15A oraz Urzędzie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nabór wniosków/deklaracji trwa do 10 stycznia 2020 r. Wnioski można składać w punkcie informacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30.

Informuje się, że przy rekrutacji brana jest pod uwagę kolejność złożonych wniosków/deklaracji (tj. data, godzina wpływu wniosku do MOPSiWR). Następnie Komisja Rekrutacyjna wyłoni 50 uczestników i przedłoży realizatorowi do dnia 10 stycznia 2020r. listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Uruchomienie Klubów Senior+ na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska, planowane jest na styczeń 2020 rok, w następujących lokalizacjach wskazanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska: tj. Gruszów Wielki – 10 miejsc, Laskówka Chorąska – 10 miejsc, Lipiny -10 miejsc, Nieczajna Górna – 10 miejsc, Smęgorzów – 10 miejsc.

Lp. Załącznik Wielkość
1. Deklaracja przystąpienia do Klubu Seniora 64.95 KB
2. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 265.19 KB

 

logo MOPSiWR Ogłoszenie   nabór do Klubów Seniora+ na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 rok