Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego wraz z Dąbrowskim Domem Kultury ogłaszają nabór do projektu „Przyszłość dla przeszłości przeszłość dla przyszłości, ku lepszej integracji wokół sztuki i historii regionu”. Uczestnikami projektu mogą być osoby zainteresowane historią, zwłaszcza historią naszego regionu, a także pasjonaci dobrej zabawy i przygód. W ramach tego zadania przewiduje się udział w 2 miejskich grach terenowych zaplanowanych na 21 września i drugą połowę października. Ponadto zorganizowane zostaną 2 spacery rowerowe z atrakcjami, prowadzone przez Poczet Bagiennych z Wieżycy w Oleśnicy 30 września oraz śladami Jana Wnęka do Odporyszowa w pierwszej połowie października).

Rozwiązywanie zadań w oparciu o poznawaną w plenerze wiedzę historyczną, dedukcję i nawigację (internet w telefonach komórkowych), integracja z pokoleniem seniorów (mieszane grupy odkrywców), poszukiwanie ukrytych skarbów, spotkania             z ciekawymi ludźmi, to tylko niektóre walory zadania.
Chętni do udziału w projekcie, tj. uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści proszeni są o zgłaszanie się do DDK do dnia 12 września (tel.14-655-9214 lub e-mail: ddk0@op.pl ). Uwaga! Ze względu na charakter zadania ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma żadnej odpłatności za udział w projekcie.

%foto UMDT  %foto UMDT