W ramach indywidualnych i grupowych zajęć można skorzystać z porad dietetyka, psychologa, coacha zawodowego oraz radcy prawnego.

Wsparcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

STAŻ ZAWODOWY: Zaplanowana jest organizacja wysokiej jakości staży zawodowych trwających 3 miesiące ze stypendium wynoszącym 2500 zł netto, później następuje 3 miesięczny okres zatrudnienia i wnioskodawca może otrzymać premię w wysokości 6000 zł. Taka innowacyjna forma wsparcia jaką są staże zawodowe ma na celu dla osoby podejmującej wsparcie zdobycie doświadczenia oraz wejście na rynek pracy a dla wnioskodawcy wsparcie finansowe związane z zatrudnieniem nowego, młodego pracownika bez doświadczenia.

WARSZTATY:
1. Poradnia dietetyczna /psychodietetyk. Pierwsze spotkanie w tematyce zasad zdrowego odżywiania, przezwyciężenie zaburzeń odżywiania i radzeniem sobie ze stresem odbędzie się 10.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów( 10 miejsc),
2. Coach zawodowy. Najbliższe warsztaty z autoprezentacji zaplanowane są na 11.08.2023 w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów ( 10 miejsc),
3. Psycholog. Warsztaty indywidualne i grupowe mające na celu identyfikowanie i wspieranie w przezwyciężeniu przeszkód mających negatywny wpływ na życie zawodowe.
4. Radca prawnym/doradca podatkowym. Pierwsze spotkanie pt” Prawne i podatkowe aspekty wejścia na rynek pracy” odbędzie się 04.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów ( 10 miejsc),

Kolejne terminy warsztatów będą przedstawiane na stronie https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/. Na indywidualne spotkania prosimy umawiać się siedzibie PUP lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów w ramach projektu pilotażowego można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 25 (telefon 14 642 24 78 wew 125) w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i piątki oraz 9.30 do 17.30 we wtorki i czwartki.

plakat projekt OGŁOSZENIE o naborze na staże zawodowe oraz warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy