Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały uchwały Nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej do konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

  1. Komisje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 18 lipca 2022 roku
    do 1 sierpnia 2022 roku.

  2. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska na następujących działkach ewidencyjnych:

1) działkom Nr 1246/1,1246/2, 1246/3,1246/41246/5,1256/6,1246/7 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica (droga Szarwarska boczna „Do Kurgana”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Armii Krajowej”

1 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

2) działce Nr 1211/15 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica (droga Szarwarska boczna „Do Kurgana”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „gen. Władysława Andersa

2 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

3) działkom Nr 1029/7, 1030/12/, 1032/2, 1032/14, 1030/15 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica (droga Zagumnie Boczna „Do Golonki”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Jerzego Brauna”

3 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

4) działkom Nr 360/3, część działki 355/2 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda (droga Grunwaldzka Boczna „Do Panka”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „gen. Ryszarda Kuklińskiego”

4 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

5) działce Nr 527/1 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda (droga Grunwaldzka Boczna „Do Chojnowskiego”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „ks. Ignacego Skorupki”

5 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

6) działkom Nr 339/11, 339/13, części 343 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda (droga Grunwaldzka Boczna „Do Jastrzębia”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „ks. Piotra Skargi”

6 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

7) działkom Nr 440/4, 439/9 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda (droga Grunwaldzka Boczna „Do Nadolskiego”) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul.„Jana Olszewskiego”

7 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

8) działkom Nr 1001/1, 503/4, 505/4, 504/5, 504/10, 507/4, 505/6, 506/6, 659/4, 657, 658/2, 506/9, 515/3, 658/3, 663/2, 656/2, 657, 516/6, 515/2, 516/4 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica (Łącznik Zagumnie – Piłsudskiego) Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Pogodna”

8 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

9) działce Nr 893 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Młyńska”

9 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

10) działkom Nr 907/1, 1396/2, 985/2, 963/2, 958/2 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Na Beleryt”

10 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

11) działkom Nr 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880,1881 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Stanisława Moniuszki”

11 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

12) działkom Nr 1121/13, 1121/15, 1121/16, 1121/14, 1121/10, 1128/34, 1128/6, 1134,1118/3, 1128/7, 1128/8, 1135/4, 1135/7, 1117/5, 1135/6, 1135/9,1116/1, 1128/9, 1136/1, 1128/10,1128/111128/7, 1137/3, 1137/5, 1116/6, 1128/12, 1138/1, 1112/2, 1128/13, 1139/1, 1111/4, 1128/14, 1128/16, 1139/10, 1139/12, 1110, 1139/3, 1128/15, 1128/17, 1109/20, 1140/3, 1109/24, 1109/22, 1128/18, 1128/20, 1140/5, 1109/16, 1141/1 1109/18, 1128/19, 1128/21, 1128/22, 1108,1107/41128/23, 1144/1 1106/2, 1128/24, 1145/20, 1128/25, 1104/2, 1128/33, 1145/22, 1128/26,1145/14 1103,1102/2, 1128/27, 1100 1128/28, 1145/12, 1199/4, 1128/29, 1145/16, 1128/30, 1128/31, 1128/32, 1145/8 położonym w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. „Rotmistrza Witolda Pileckiego”.

12 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

13) działce Nr 11/2 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę
ul.
„Jana Kilińskiego”.

13 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

14) działce Nr 111 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda Doraźna Komisja
ds. Nazewnictwa Ulic i Placów w Gminie Dąbrowa Tarnowska proponuje nazwę ul. 
„Krynica”.

14 OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

  1. Zasięg konsultacji – uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Dąbrowa Tarnowska.

  2. Konsultacje polegać będą na zbieraniu opinii mieszkańców.

  3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Wszelkich dodatkowych informacji  w sprawie  propozycji nazw  można uzyskać pod numerem tel. 14 644-21-22. pokój nr 13 Urząd Miejski Dąbrowa Tarnowska.

Uwagi i spostrzeżenia oraz opinie dotyczące proponowanych nazw należy przedłożyć
w formie pisemnej lub  elektronicznej  do dnia  8  sierpnia 2022 r.  na adres:

Urząd Miejski  33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34, fax: 14 642-27-47
lub pocztą elektroniczna na adres e-mailowy: umdt@dabrowatar.pl