W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 01 października 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej adres ul. Rynek 34 pokój 2.

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Ewy Głód w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej  pok. nr 2 oraz pod numerem telefonu 14 642 27 75 oraz 14 644 21 17.

REGULAMIN PROJEKTU

%foto UMDT  %foto UMDT

ZAŁĄCZNIKI (ZIP)

%foto UMDT  %foto UMDT