Od kilkunastu lat styczeń nieodmiennie kojarzy się mieszkańcom Nieczajnej ze spotkaniem opłatkowym dla samotnych seniorów, przygotowywanym przez członków Akcji Katolickiej. Tak było i w tym roku w niedzielę, 20 stycznia. O godz. 13.00 Mszę św. w kościele parafialnym celebrowali kapłani: ks. proboszcz Stanisław Bieleń i ks. kanonik Władysław Jaróg, a homilię – pełną głębokich treści w oparciu o słowa papieża Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku i chorych – wygłosił ks. proboszcz. Obsadę liturgiczną zapewnili członkowie stowarzyszenia: Barbara Białkowska, Kazimiera Wąż, Jan Wójcik i dziewczęta z parafialnej scholi: Natalia Nędza i Weronika Szlosek. Cała zaś schola, prowadzona przez Waldemara Szloska, uświetniła uroczystość śpiewem pięknych tradycyjnych i współczesnych kolęd.

Dalszy ciąg spotkania odbył się w Domu Ludowym. Prezes Akcji Barbara Białkowska serdecznie powitała wszystkich zaproszonych gości. Okazując szacunek dla adresatów opłatka – ludzi starszych i samotnych – na spotkanie przybyli: burmistrz gminy Stanisław Początek, starosta powiatu Tadeusz Kwiatkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Halina Sarat i pracownik MGOPS Ewa Mróz (odpowiedzialna za rejon Nieczajny Górnej), członkowie Rady Parafialnej, nadzwyczajni szafarze Komunii św., pracownicy parafialni, dyrektor szkoły podstawowej Dariusz Węglowski, były dyrektor tej placówki Kazimierz Szlosek z małżonką Krystyną, przedstawiciele Grona Pedagogicznego, dyrektor przedszkola Krystyna Brzęk-Kogut, sołtysi wsi Nieczajna Górna i Nieczajna Dolna: Jan  Sojka i Czesław Podosek, zastępca przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie Dolnej Helena Podosek, wiceprezes Stowarzyszenia  Kobiet Wsi Nieczajna Janina Miodowska, artysta ludowy Zdzisław Banaś.

Po złożeniu życzeń i poświęceniu opłatków przez ks. proboszcza wszyscy goście dzielili się „białym chlebem”, ciesząc się wzajemnie swoją obecnością. Również przedstawiciele samorządu w ciepłych słowach przekazali zebranym życzenia. Po smacznym posiłku zaprezentowała się szkolna grupa teatralna „Zamaskowani”, wspierana przez wspomnianą scholę. Jak na czas świąteczny przystało, aktorzy wcielili się w role jasełkowe. Przedstawienie „Jest w Twoim sercu miejsce na cud” nagrodzono gromkimi oklaskami, co było satysfakcją dla nauczycieli-organizatorów jasełek: Ireny Klich, Mireli Kiełbasa i Waldemara Szloska. Miłą niespodzianką był występ młodszej grupy zespołu „Nieczajnianie” z barwnymi tańcami i przyśpiewkami.

I jeszcze jedna niespodzianka czekała na babcie i dziadków z racji nadchodzących Dni Babci i Dziadka. Były to opromienione życzeniami wiosenne tulipany wręczane przez członków Akcji Katolickiej. Potem nastąpił czas wspólnego kolędowania, w którym prym wiodła p. Maria Kupiec.

Czas na przedstawienie tych pań, które zadbały o kulinaria na stołach. Były to: Teresa Budowska, Grażyna Partyńska, Beata Wójcik, Teresa Pulnik, Maria Puła, Barbara Wdowiak, Ewa Olesińska-Mielec, Leokadia Szwajkosz, Marta Szlosek, Kazimiera Wąż, Anna Partyńska, Barbara Białkowska, Danuta Pikul, Irena Klich.

Podziękowania, radość i uśmiech na twarzach wszystkich zaproszonych pozwalały sądzić, że spotkanie było udane, a seniorzy niecierpliwie czekają na następne.

Opracowanie: Irena Klich