W środę 31 stycznia br. z inicjatywy sołtysa wsi Lipiny Tadeusza Krawczyka i rady sołeckiej odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów tejże wsi. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w intencji mieszkańców Lipin, którą w miejscowej kaplicy sprawowali Ks. Proboszcz Bogdan Kwiecień, Ks. Wojciech Smoszna, nowy wikariusz parafii Luszowice.
Druga część spotkania odbyła się w Domu Ludowym w Lipinach. Zaproszonych gości powitał sołtys Lipin Tadeusz Krawczyk i życzył im wszystkiego dobrego w nowym roku. Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez Ks. Proboszcza Bogdana Kwietnia goście łamali się opłatkiem i spożywali okolicznościowy poczęstunek, przygotowany przez lokalne gospodynie.
Ważnym punktem programu były jasełka przygotowane przez najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinach oraz koncerty kolęd w wykonaniu ich starszych kolegów.

Wśród zebranych byli księża, którzy uprzednio sprawowali liturgię, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinach Agata Leżoń, oraz Radna Powiatu Dąbrowskiego Anna Witowska.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili sołtys Lipin Tadeusz Krawczyk, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. Była to doskonała okazja do integracji mieszkańców sołectwa, ciekawych rozmów i wspomnień.