W niedzielę 28 stycznia br. mieszkańcy sołectwa Gruszów Wielki uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Radną Rady Miejskiej Józefę Taraskę, pełniącą także funkcję sołtysa oraz Radę Sołecką.
Uroczystości opłatkowe odbyły się w Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim z udziałem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Zastępcy Burmistrza Stanisława Ryczka, Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Stanisława Początka, Dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury Pawła Chojnowskiego, a także radnej powiatu dąbrowskiego Anny Witowskiej i Prezesa Dąbrowskiego Oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana Edwarda Urbańczyka.

Rolę gospodyni spotkania pełniła sołtys Gruszowa Wielkiego Józefa Taraska, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła lokalną grupę kolędniczą. Okolicznościowe przemówienia połączone z noworocznymi życzeniami wygłosili Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Tadeusz Kwiatkowski, Dyrektor PUP Stanisław Początek i Dyrektor DDK Paweł Chojnowski. Krótkie podsumowanie chrześcijańskiej obrzędowości ludowej przedstawił Edward Urbańczyk z dąbrowskiego oddziału Civitas Christiana

W części artystycznej spotkania jego uczestnicy mogli podziwiać występ grupy kolędniczej „Herody”, która zaprezentowała przedstawienie jasełkowe. Grupa występowała w nowym, odmłodzonym składzie, a dialogi Żyda i Dziada wprawiły widzów w dobry nastrój Doceniając przygotowany poczęstunek, wszyscy obecni przekazywali sobie najlepsze życzenia na Nowy Rok.