Przypominamy, że osoby niepełnosprawne i starsze, które mieszkają samotnie i mają trudności z zapewnieniem sobie transportu mogą liczyć na pomoc ze strony gminy w zakresie dowozu na szczepienie. Każda gmina w ramach realizacji zadania własnego zapewnia bezpłatny dowóz takich osób do punktu szczepień. Wojewoda Małopolski będzie refinansował gminom transport w wysokości 80% stawki za przewóz każdej osoby. Samorządy stworzyły specjalną infolinię do koordynacji transportu i pomocy mieszkańcom. W Gminie Dąbrowa Tarnowska na koordynatora realizacji przewozów, wyznaczono Annę Jastrzębiec-Witowską, dostępną pod numerem telefonu 14 644 2107 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30).
Uwaga: Należy podkreślić, że koordynator gminny nie ma możliwości ustalania terminu szczepień, ale odpowiada za organizację transportu, gdy osoby potrzebujące już mają ustalony termin szczepienia.

Potrzebę transportu na szczepienia należy zgłaszać już na etapie rejestracji od podmiotów medycznych prowadzących szczepienia na terenie gminy Dąbrowie Tarnowskiej. Koordynator służy także pomocą w zakresie informacji ogólnej na temat transportu do punktów szczepień i w sytuacjach gdy osoba potrzebująca transportu ma wyznaczony termin szczepień i zapomniała przy rejestracji zgłosić brak możliwości dojazdu do punktu szczepień. W wszystkich wyżej wymienionych przypadkach należy informować koordynatora o terminie szczepienia z pewnym wyprzedzeniem, pozwalającym na organizację transportu.

Transport do punktu szczepien CoV2 Organizacja transportu pacjentów na szczepienia przeciw Covid 19 w Gminie Dąbrowa Tarnowska