We wtorek, 1 października br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań. W gali konkursowej Dąbrowę Tarnowską reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przyjął czek zapewniający dofinansowanie dla Orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury wysokości 10 000 zł w ramach konkursu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START.

Łącznie na wsparcie małopolskich orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. Choć nie jest to mała kwota, potrzeby są zdecydowanie większe. W obu konkursach otrzymano w sumie 131 ofert, w tym 51 wniosków w konkursie Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. Zgłoszenie konkursowe opracowane dla orkiestry DDK było jednym z 42 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie w tej kategorii.

BB7235FE 2ED4 4F6F 96B7 32C2B5B4FFC9 Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury dofinansowana ze środków województwa małopolskiego

Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury regularnie bierze udział w powiatowych prezentacjach dorobku artystycznego gmin podczas dorocznych Świąt Powiśla Dąbrowskiego – Targi Gospodarcze i Dożynki Powiatowe (powiat dąbrowski), współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w zakresie krzewienia kultury muzycznej wśród mieszkańców powiatu, pełni ważną rolę integracyjną, kulturotwórczą i profilaktyczną (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwój talentu muzycznego, kształtowanie wrażliwości estetycznej). Zapewnia oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych i religijnych.

 GJ011019 062 Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury dofinansowana ze środków województwa małopolskiego

Doposażenie orkiestry w potrzebne instrumenty, umożliwi rozwój zespołu i poszerzenie repertuaru a także spowoduje skuteczniejsze przyciąganie młodzieży do zespołu. Bogatsze wyposażenie w sprzęt muzyczny może być też magnesem dla dorosłych muzyków, których akces do orkiestry byłby ważnym kapitałem społecznym, szansą na wprowadzenie naturalnej „sztafety pokoleń” w przekazywaniu doświadczeń w zakresie kultury muzycznej. Ponadto planowany zakup umundurowania i buławy dla kapelmistrza przyczyni się do lepszej promocji orkiestry w środowisku, zapewni właściwy wizerunek o przywróci należną w tym zespole i odpowiednio okazywaną na zewnątrz hierarchię. To z kolei w większym stopniu wpłynie na prestiż zespołu. Przewidywany jest także zakup akcesoriów potrzebnych do codziennej pracy edukacyjnej (zajęcia indywidualne z instruktorem i próby orkiestry): ustniki, wyciory, paski, środki do czyszczenia instrumentów.