Podczas zaawansowanych prac melioracyjnych przy dąbrowskiej obwodnicy natrafiono na ślady dawnej osady słowiańskiej w postaci umocnień dawnej wioski. Znaleziono także kilkanaście przedmiotów codziennego użytku, których wstępne oględziny wskazują na wczesną epokę żelaza czyli V-III wiek p. n. e. Wśród tych przedmiotów są popielnice do przechowywania szczątków osób zmarłych, naczynia gliniane oraz ozdoby ubrań takie jak zapinki i szpile.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszczęto została procedura badań archeologicznych, które prowadzone będą przez ekspertów. Badanie te będą miały charakter interdyscyplinarny, w ich ramach zostaną także wykonane badania paleoekologiczne. 😉

Artefakty, określane jako przynależące do kultury łużyckiej znajdowano już wcześniej na terenie Powiśla Dąbrowskiego.
Jak dotąd najsłynniejszym i najcenniejszym przedmiotem z tej dawnej kultury jest fibula (ozdobna zapinka do płaszcza) łużycka z VII-VI wieku p.n.e., która jest prezentowana w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.
Być może nowe znaleziska i planowane badania potwierdzą wcześniejsze przypuszczenia, że tereny Powiśla Dąbrowskiego były zamieszkane już od wielu wieków przez ludność o ciekawym dorobku kulturowym. Czas pokaże, czy znaleziona osada okaże się odkryciem na miarę Biskupina?

Obwodnica DT 1 04 2019 Osada pradawnych Słowian u wrót Dąbrowy Tarnowskiej