Dzisiaj pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty, kończącego szkołę podstawową. Od godziny 9:00 uczniowie piszą test  z języka polskiego, na co przeznaczony jest czas 120 minut.  W dniu jutrzejszym młodzież klas ósmych zmierzy się z matematyką, a w środę z językiem obcym.
Egzamin ósmoklasisty 2019 jest
obowiązkowy, musi przystąpić do niego każdy uczeń. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Punkty uzyskane na egzaminie ósmoklasisty będą miały wpływ na przyjęcie do szkoły średniej – liceum lub technikum.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo CKE nie określiła minimalnego progu punktów, jaki trzeba na nim uzyskać. Do egzaminu ósmoklasisty trzeba po prostu przystąpić. Jego wynik ma znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Im wyższy wynik z egzaminu, tym większe szanse na to, że uczeń dostanie się do wybranego liceum ogólnokształcącego, czy technikum.

W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystępuje 183 uczniów. Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników i jak najmniejszego stresu.

%name Ósmoklasiści – życzymy Wam powodzenia na egzaminie!