Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Sutkowie jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim oraz ze sprzężeniami udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęciach specjalistycznych (m. in. z oligofrenopedagogiem, logopedą, rehabilitantami, dogoterapeutą, psychologiem, specjalistą od Integracji Sensorycznej).
W tym roku, staraniem pracowników placówki, aktywnej współpracy rodziców, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, rozpoczęły się prace w celu utworzenia tzw. ogrodu sensorycznego, podzielonego na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową, co przyczyni się do usprawniania pracy zmysłów podopiecznych w większym stopniu. 

Do tej pięknej i szlachetnej inicjatywy włączyli się także darczyńcy, ludzie dobrego serca i woli. Podziękowanie i ogromna wdzięczność  za wsparcie finansowe i pomoc w postaci niezbędnych materiałów należą się Bankowi Spółdzielczemu w Dąbrowie Tarnowskiej,  pani T. Gondek z firmy „Tarsmak” w Radgoszczy, panu A. Pikulowi z Luszowic, firma D’accord, panu M. Szajorowi z Ćwikowa, państwu J.M. Bartnikom z Firmy Budowlanej Bartimex, panu Ł. Wnękowi z hurtowni narzędzi  Majster Market, panu Krechniakowi i Kołodziejowi z firmy Radbet, pani K. Surowiec ze Sklepu Chemiczno-Metalowego, panu J. Sadko, pani. K. Stempniowskiej ze Skrzynki , pani J. Janiszewskiej z firmy Ajasoft 2, pani Annie Żabie, panu Januszowi Nowakowi z firmy Solo, panu Andrzejowi Fido, panu Andrzejowi Ryczkowi oraz Zakładom Papierniczym Głuchołazy.

Ogród sensoryczny przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Sutkowie będzie jedynym, jak dotąd, na terenie powiatu dąbrowskiego ogrodem zmysłów. Jest to duże przedsięwzięcie i nowatorski projekt,, którego funkcja nie wyklucza użytkowania terenu także przez dzieci zdrowe w wieku przedszkolnym.

%foto UMDT  %foto UMDT

Inwestycja stworzenie sporych rozmiarów ogrodu nadal wymaga dużych nakładów finansowych, w związku z czym, pomysłodawcy i realizatorzy pomysłu poszukują nowych sponsorów i ludzi dobrej woli chętnych do wsparcia tego projektu.  Liczy się każda pomoc, także w postaci materiałów i przyrządów niezbędnych do dalszej pracy.

Numer konta bankowego: 85 9462 0003 2001 0001 3329 0001

Do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie mogą uczęszczać dzieci od 3. roku życia oraz młodzież realizująca obowiązek nauki szkolnej.  Rekrutacja trwa przez cały rok!
Adres placówki: Sutków 88, 33-202 Smęgorzów
.

%foto UMDT  %foto UMDT