Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany pieca na nowoczesny piec z podajnikiem na ekogroszek lub pellet mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Zgłoszenia proszę dokonywać na postawie poniższej ankiety, którą należy złożyć na dziennik podawczy urzędu. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymon Lichorobiec, tel. 14 6442105.

Informacje dodatkowe:

§ warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, który wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej, określi jego ewentualny zakres oraz moc i inne parametry nowego źródła ciepła,

§ aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwidacji obecnie używanego źródła ciepła,

§ dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe,

§ do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny.

Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0235/17 pn.: “Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Dąbrowa Tarnowska” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PDF ICO1 Ostania szansa na dofinansowanie wymiany pieca CO na nowoczesny kocioł na ekogroszek lub pellet Ankieta