Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany pieca na nowoczesny piec z podajnikiem na ekogroszek lub pellet mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w terminie do końca czerwca 2021 r.
Zgłoszenia proszę dokonywać na postawie poniższej ankiety, którą należy złożyć na dziennik podawczy urzędu. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymon Lichorobiec, tel. 14 6442121, pokój nr 5.
Informacje dodatkowe:

  • warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, który wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej, określi jego ewentualny zakres oraz moc i inne parametry nowego źródła ciepła,
  • aby skorzystać z dotacji, należy dokonać trwałej likwidacji obecnie używanego źródła ciepła,
  • dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na cele mieszkaniowe,
  • do projektu można zgłaszać wyłącznie nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny.
Projekt nr RPMP.04.04.03-12-0235/17 pn.:
“ Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Dąbrowa Tarnowska” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020