Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca do składania wniosków online, gdyż jest to najszybsza i najbezpieczniejsza droga. Od 2021 r. prawo do świadczenia. Nie warto zwlekać. Dzisiejszy dzień 30 kwietnia to ostatni dzwonek na złożenie wniosku z zachowaniem ciągłości wypłat. Zwłoka oznacza przerwę w wypłatach. W takim przypadku możliwe będzie późniejsze wyrównanie od 1 czerwca br., ale wtedy konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500 + do końca czerwca 2021 r.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć online (od 1 lutego br.) oraz drogą tradycyjną (od 1 kwietnia br.).
Najszybsza i najbezpieczniejsza to naturalnie droga elektroniczna – wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE ZUS. Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w urzędzie lub wysłanie wniosku pocztą.

Uwaga, ważne terminy!
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

rodzina 500 plus Ostatni dzwonek na świadczenie rodzicielskie 500 +. Nie zwlekaj z wnioskiem  na nowy okres świadczeniowy