Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi nabór do XII edycji BEZPŁATNEGO projektu „Gotuj po Hiszpańsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin. Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Po powrocie do Polski projekt umożliwia także organizację i odbycie stażu w polskich restauracjach. Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, zamieszkałych w Małopolsce, nieuczących się, niepracujących, zarówno do zawodowych kucharzy, osób z wykształceniem gastronomicznych oraz tych, które pasjonują się gotowaniem. Wyjechało z nami już ponad 150 osób. Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy dzisiaj pracują w krakowskich restauracjach oraz restauracjach w całej Polsce.


Gotuj po hiszpańsku z nami  Ostatnie dni rekrutacji do bezpłatnego projektu Gotuj po hiszpańsku II Gotuj po hiszpańsku XII notatka formy wsparcia Ostatnie dni rekrutacji do bezpłatnego projektu Gotuj po hiszpańsku II


Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako przykład dobrych praktyk i przedstawiony w programie TVP „Fundusze Europejskie jak to działa”:
https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s.

Projekt został także zaprezentowany w Brukseli na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec.

Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/

gotuj po hiszpańsku Ostatnie dni rekrutacji do bezpłatnego projektu Gotuj po hiszpańsku II