Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega I stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność
od godz. 23:00 dnia  15.03.2019 do godz. 13:00 dnia 16.03.109
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak

Aby uniknąć nieprzewidzianych wypadków zaleca się usunięcie lub zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów, znajdujących się na balkonach i wokół posesji, które mogłyby stanowić zagrożenie.
Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas ruchu drogowego.