Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega II stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09:00 do 18:00.

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar powiaty dąbrowski i tarnowski oraz miasto Tarnów
Ważność
od godz. 22:00 dnia  09.02.2020 do godz. 21:00 dnia 10.02.2020
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, południowy skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Maksymalna prędkość wiatru wystąpi w poniedziałek (10.02) od 09:00 do 18:00.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak

Aby uniknąć nieprzewidzianych wypadków zaleca siępogoda 9 10 02 2020 Ostrzeżenie II stopnia o silnym wietrze
usunięcie lub zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów,
znajdujących się na balkonach i wokół posesji,
które mogłyby stanowić zagrożenie.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności
podczas ruchu drogowego.