Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega II stopnia o silnym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar powiaty dąbrowski i tarnowski oraz miasto Tarnów
Ważność
od godz. 00:00 dnia  30.09.2019 do godz. 03:00 dnia 1.10.2019
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak

Aby uniknąć nieprzewidzianych wypadków zaleca się
usunięcie lub zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów,
znajdujących się na balkonach i wokół posesji,
które mogłyby stanowić zagrożenie.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności
podczas ruchu drogowego.