Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej ostrzega o silnym i porywistym wietrze.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo małopolskie – subregion północny
Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 30.01.2018 do godz. 15:00 dnia 30.01.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%
Uwagi Brak

Aby uniknąć nieprzewidzianych wypadków zaleca się usunięcie lub zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów, znajdujących się na balkonach i wokół posesji, które mogłyby stanowić zagrożenie.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas ruchu drogowego.