2 października 2014 roku z udziałem młodzieży szkolnej, nauczycieli i wielu zaproszonych gości rozpoczęła się uroczystość  przekazania do użytku kompleksu rehabilitacyjno – rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu była Firma Remontowo – Budowlana „Modena” Piotr Stuchły z Tarnowa.
W ramach inwestycji zostało wykonane boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22 x 44 m z ogrodzeniem i piłkochwytami oraz zewnętrzna siłownia z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Wartość zadania to 295.936 zł w tym dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi Leader + za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu wyniosło 192.478 zł.
Kompleks sportowy będzie obiektem ogólnodostępnym na którym obowiązuje odpowiedni regulamin porządkowy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą poprowadzoną przez księdza proboszcza Bogdana Stanisława Kwietnia z parafii Luszowice. Po nabożeństwie goście, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami udali się na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach.

Oficjalna część otwarcia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, następnie do przecięcia wstęgi poproszono: Stanisława Początka Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska, Agatę Leżoń dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach, Władysława Knutelskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztofa Wilka radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Jerzego Mikusa  prezesa Stowarzyszenia „Nasze Jutro”, nauczyciela wychowania fizycznego, Tadeusza Krawczyka sołtysa wsi Lipiny, Elżbietę Płaczek Przewodniczącą Rady Rodziców, uczennicę Aleksandrę Dobosz  przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
Następnie akt poświęcenia boiska dokonali: ksiądz proboszcz Bogdan Stanisław Kwiecień i ksiądz katecheta Przemysław Budnik. Po czym głos zabrał ksiądz proboszcz, gratulując mieszkańcom pięknego boiska.
Przed oddaniem kompleksu boisk symboliczne strzały na bramkę oddali: Burmistrz Stanisław Początek, dyrektor szkoły Agata Leżoń, przewodniczący Władysław Knutelski, radny Krzysztof Wilk, sołtys Tadeusz Krawczyk, ksiądz Przemysław Budnik.
Drugą częścią uroczystości było przejście do  budynku szkoły, gdzie pani dyrektor Agata Leżoń przywitała przedstawicieli władz, dyrektorów szkół oraz znamienitych gości, którzy uświetnili swoją obecnością ten ważny dla nas dzień.
W kolejnym punkcie przemówienia pani dyrektor wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego obiektu. Stwierdziła również, że  uczestnicząc w uroczystości jesteśmy świadkami otwarcia nowego, znacznie lepszego rozdziału w naszej historii nie tylko naszej szkoły ale i całej społeczności Lipin. Pani dyrektor przypomniała jak bardzo bogate tradycje sportowe i duże sukcesy ma nasza szkoła a więc powstanie tego obiektu będzie wspaniale służyć zarówno uczniom szkoły, młodzieży i dorosłym. Kończąc przemówienie serdecznie podziękowała wszystkim  nauczycielom, którzy włączyli się aktywnie  w przygotowanie tej uroczystości, pracownikom obsługi  za czuwaniem nad porządkiem w szkole oraz szczególne podziękowania dla rodziców, druhów z młodzieżówki OSP oraz naszych absolwentów i beneficjentów tego przedsięwzięcia.
Następnie wystąpił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, podkreślając w swoim wystąpieniu że boisko wielofunkcyjne jest wynikiem planowanych przemian zmierzających do ciągłego unowocześniania placówek oświatowych oraz podnoszenia standardów wychowania i kształcenia. Złożył także podziękowania i życzenia pani dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu.
Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowaną przez panią Annę Augustyńską – Osak i pana Jerzego Mikusa nauczycieli PSP Lipiny przy pięknie wykonanej dekoracji przez panią Paulinę Bogula – Motykę.
Uroczystości towarzyszył inauguracyjny turniej piłki nożnej, w której zmierzyły się drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej z Nieczajnej Górnej i Publicznej Szkoły Podstawowej z Lipin oraz OSP Lipiny i Absolwenci i Przyjaciele, drużyny wspierane gorącym dopingiem, wykazały duży zapał sportowy.
Na zakończenie pani dyrektor Agata Leżoń wręczyła Puchary dyrektora szkoły za pierwsze miejsce Publicznej Szkole Podstawowej z Nieczajnej Górnej i Absolwentom i Przyjaciołom  oraz za drugie miejsce  Publicznej Szkole Podstawowej z Lipin i OSP Lipiny.

 Magdalena Kazek,
PSP Lipiny