W poniedziałek 20 maja br. odbyło się otwarcie odnowionej Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej. Realizacja ta razem z gruntowną termomodernizacją Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim była częścią kompleksowego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska”. Na cały projekt przeznaczono 3 mln 275 tysięcy zł., z czego 1 ml 600 zł. pochodziło z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Sama termomodernizacja Hali Łuczniczej kosztowała 1 580 550 zł brutto, a wykonawcą zadania była Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej.

Uroczystość prowadził Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek.  Otwarcie rozpoczęło się poświęceniem obiektu, którego dokonał Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Stanisław Cyran, po którym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Wśród gości był Poseł na Sejm RP Michał Cieślak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, radni miejscy i powiatowi oraz przedstawiciele sołectw. Nie zabrakło Prezydium MLKS „Dąbrovia” z Prezesem Grzegorzem Bacą, zawodników i osób zasłużonych dla łucznictwa w tym Jerzego Kozaka i Beaty Chmielewskiej. Obecni byli także dyrektorzy i kierownicy jednostek instytucji gminnych i powiatowych.

W swoim przemówieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski przedstawił zebranym zakres inwestycji i omówił charakter przebudowy obiektu oraz korzyści ekologiczne wynikające z jego termomodernizacji. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tą realizację:

Pragnę podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego obecnej i poprzedniej kadencji za wsparcie finansowe działania, którego efektem jest dzisiejsze otwarcie.
W przedsięwzięciu tym ważna była rola radnych Rady Miejskiej, którzy tę inwestycję poparli. Podziękowania kieruję również do pracowników Urzędu Miejskiego, którzy zaangażowani byli w tę realizację; w tym do Sekretarza Gminy Stanisława Ryczka, Pani Skarbnik Małgorzaty Bąba, pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych z kierownikiem Witoldem Reczkiem i Referatu Kultury Fizycznej i Sportu z kierownikiem Piotrem Zającem i wszystkich, którzy w jakiś sposób byli zaangażowani w to zadanie. Dziękuję także wykonawcy panu Stanisławowi Nowakowi wraz z drużyną. 

Burmistrz podziękował również Radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego Stanisławowi Początkowi, wieloletniemu burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, za rozbudowę infrastruktury sportowej w mieście i gminie. Poinformował, że gmina usiłuje uzyskać dofinansowanie do rozbudowy basenu odkrytego, zwiększenia jego atrakcyjności dla różnych grup wiekowych szukających relaksu. Wspomniał także o konieczności modernizacji płyty boiska i bieżni, jako inwestycji koniecznych do bezpiecznego uprawiania sportu.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Michał Cieślak i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec. Kierownik Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego Piotr Zając przedstawił historię klubu MLKS „Dąbrovia” od czasu powstania po dzień dzisiejszy. Zaznaczył przy tym, że w 2022 roku klub będzie obchodził 100-lecie działalności.

Piękną oprawę artystyczną uroczystości zapewniły uczennice IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, pod kierunkiem nauczycielki i trenerki p. Beaty Chmielewskiej. Swoje możliwości sportowe zaprezentowali zaś młodzi mistrzowie i mistrzynie łucznictwa, którzy szkolą się również pod kierunkiem p. Beaty Chmielewskiej, lokalnej osobowości sportowej związanej z MLKS „Dąbrovia”.