24 listopada 2023 r. o godzinie 17.00, w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21, w Tarnowie odbędzie się otwarcie wystawy “Wstęgowy Gwoździec – życie w wiosce pierwszych rolników sprzed 7 tys. lat”.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań wczesnoneolitycznej osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Gwoźdźcu. Wystawa podzielona będzie na segmenty ukazujące poszczególne aktywności życia mieszkańców wioski sprzed 7 tys. lat, dotyczących zarówno sfery materialnej jak i duchowej.

Zaprezentowane zostaną najciekawsze zabytki pozyskane w trakcie przeprowadzonych badań wykopaliskowych (9 sezonów), którym towarzyszyć będą plansze z informacjami stanowiącymi efekt analiz zespołu badaczy z różnych dziedzin (m.in. archeobotaniki, archeozoologii, traseologii).

Badania prowadzone były przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN w ramach grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. „Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) – geneza, datowanie, osadnictwo gospodarka”.

Wynikiem pracy zespołu naukowców jest publikacja pt „Najstarsza osada kultury wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn” wydana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład -prelekcja.

Kuratorka wystawy: Agnieszka Kukułka.

wydarzenie Gwoździec Otwarcie wystawy Wstęgowy Gwoździec  – życie w wiosce pierwszych rolników sprzed 7 tys. lat.