Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej obchodzone w piątek 12 października br. miało dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 szczególną rangę gdyż połączone było z oficjalnym otwarciem zmodernizowanego boiska szkolnego. Obiekt otrzymał nowoczesną nawierzchnię chroniącą przed urazami i zapewniającą odpowiednie standardy użytkownikom. Ponadto, boisko zostało wyposażone w potrzebną infrastrukturę. Koszt zadania modernizacji boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”.  wyniósł 441.500,00 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała od Samorządu Województwa Małopolskiego kwotę 194.542,00 zł, która pokryła 44 % całej inwestycji. Resztę środków na potrzeby zadania zabezpieczyła Gmina Dąbrowa Tarnowska. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował podczas piątkowego wydarzenia wicemarszałek Stanisław Sorys.

Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Iwona Wrzoskiewicz–Słonka. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę m.in. na znaczenie sportu w kształtowaniu charakterów i postaw wśród młodych ludzi. Podobne kwestie w swoich wystąpieniach podnosili burmistrz Krzysztof Kaczmarski i wicemarszałek Stanisław Sorys. Następnym punktem  było  tradycyjne przecięcie wstęgi przez zaproszone osoby oraz poświęcenie boiska, czego dokonał  Ks. Proboszcz Parafii NMP w Dąbrowie Tarnowksiej Stanisław Cyran.

Na otwartym już obiekcie wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać pokazy sportowe w wykonaniu uczniów szkoły przygotowane przez  nauczycieli wychowania fizycznego, a prowadzone przez pana Artura Pobiegło.

Druga część uroczystości odbyła się już w budynku szkoły, gdzie, tradycyjnie już świętowano Dzień Nauczyciela.