23 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie przedsiębiorców z naszego terenu z przedstawicielami samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz specjalistami z Krakowskiego Parku Technologicznego.
Na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początka oraz Prezesów Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego – Krzysztofa Krupy i Jakuba Bartnika odpowiedziało wielu dąbrowskich przedsiębiorców. Spotkanie dotyczyło głównie informacji na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Dabrowa Tarnowska, dla której od 31 stycznia 2013 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów praktycznie rozpoczynające jej działalność. 

W spotkaniu prócz gospodarzy uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Władysław Knutelski wraz z wiceprzewodniczącymi oraz Radnymi RM, Wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, Burmistrz Żabna Stanisław Kusior, specjaliści z Krakowskiego Parku Technologicznego – Marcin Nalepa i Mateusz Równicki oraz licznie zebrani dąbrowscy przedsiębiorcy.
Po rozpoczęciu spotkania przez Prezesa ZPiHPD Krzysztofa Krupę, Burmistrz Stanisław Początek przedstawił informację oraz ukazał mocne i atrakcyjne strony utworzonej na powierzchni 15,16 ha Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Dabrowa Tarnowska. Strefa ta została wydzielona z obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „Strefa przemysłowa” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/268/2009.
Burmistrz zainteresował możliwością zainwestowania na atrakcyjnym terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dąbrowa Tarnowska, na  obszarze o powierzchni  około  30 ha  oddalonym  zaledwie  3 km od  centrum miasta, który jest w pełni uzbrojony. Jest to teren w miejscowości Morzychna w pobliżu dawnego lądowiska.
Dla tego terenu Gmina Dabrowa Tarnowska posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza  zabudowę  przemysłową  i  usługową – nieuciążliwą.

Struktura  własnościowa  gruntów  tego  obszaru  przedstawia  się następująco:

 • tereny własne  Gminy  Dąbrowa  Tarnowska:       1,30 ha
 • tereny własne  Gminy  Żabno:                                     15,16 ha
 • tereny  właścicieli  prywatnych:                                11,70 ha,

Istnieje możliwość powiększenia obszaru o teren przyległy od strony gminy Żabno – wieś Odporyszów.
W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru obejmującego projektowaną „strefę przemysłową” wbudowana jest infrastruktura techniczna, co jest mocnym atutem:

 • sieć wodociągową przesyłowa PCV Ø250,   Ø400
 • sieć gazowa wysokoprężna Ø250, Ø300 ,
 • sieć gazowa niskoprężna Ø80
 • sieć energetyczna NN, oraz WN 110 kV
 • droga wojewódzka Nr 975 odnowiona w latach 2006-2007
 • w sąsiedztwie około 1 km. zaprojektowana jest obwodnica drogi krajowej Nr 73. Odległość 13 km do projektowanej autostrady A-4, węzeł Tarnów – Północ.
 • linia kolejowa Tarnów – Szczucin, najbliższe stacje towarowe; Dąbrowa Tarnowska, Fiuk
 • projektowana sieć kanalizacyjna Ø200

Zaproszeni specjaliści z Krakowskiego Parku Technologicznego – Marcin Nalepa i Mateusz Równicki przedstawili szczegółowo możliwości i zalety lokowania w SSE inwestycji, korzyści podatkowe oraz sposoby uzyskania pomocy publicznej i zwolnień z podatków CIT lub PIT.
Burmistrz Marek Minorczyk w wyczerpujący sposób przedstawił możliwości uzyskania przez przedsiębiorców pomocy de minimis.
Na pierwszym z wielu kolejnych zapowiedzianych przez wszystkich obecnych spotkaniu wywiązała się interesująca dyskusja, która napawa nadzieją na szybkie lokalizowanie nowych inwestycji w utworzonej SSE – Dabrowa Tarnowska.
Burmistrz przekazał również informację i zachęcił do inwestowania na obszarze w granicach ulic: Grunwaldzka – Sucharskiego – Warszawska – Ogrodowa, dla którego istnieje m.p.z.p. uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/267/2009.
Podsumował także pierwszą połowę kadencji 2010 – 2014 obfitującą w duże inwestycje prowadzone przez Gminę Dabrowa Tarnowska, które mogły być prowadzone dzięki pozyskanym na te cele prawie 30 mln. zł z Unii Europejskiej.

Burmistrz oraz Prezesi ZPiHPD zachęcają do częstego odwiedzania stron internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej www.dabrowatar.pl oraz nowopowstałej strony Zrzeszenie Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego  www.przedsiebiorcydabrowscy.pl .

Burmistrz wyraża ogromne podziękowanie Krakowskiemu Parku Technologicznemu w Krakowie, a szczególnie Pani Prezes Wiesławie Kornaś – Kita za pomoc w przygotowaniu i realizacji wniosku o powstanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Dąbrowa Tarnowska.

Zainteresowanych inwestowaniem na terenie
Podstrefy SSE Dąbrowa Tarnowska
zapraszamy do kontaktu
z Biurem Krakowskiego Parku Technologicznego
Kraków, Al. Jana Pawła II 41 L
tel. 12 640 19 40
email: biuro@sse.krakow.pl

1 7 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

2 1 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

4 2 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

5 3 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

6 4 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

KPT Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

7 5 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

3 6 Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy

1 www przedsiebiorcydabrowscy pl Owocne spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu Gminy