Aktualności

„Świat wokół książek” w Filii MBP w Gruszowie Wielkim

Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek rozpoczęły się w Filii MBP w Gruszowie Wielkim od zajęć literackich pt. „Książka nieznanego autora”. Głośne czytanie tak przypadło najmłodszym czytelnikom do gustu, że przy każdej możliwej okazji dzieci z przyjemnością to robią. Bohaterką spotkania była Agnieszka Tyszka, a konkretnie jej książka o tytule … Czytaj dalej

III Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Chłopców OHP w Dąbrowie Tarnowskiej

W czwartek 16 maja br. w Centrum Sportu i Rekreacji, na Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się III Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Chłopców OHP pod honorowym patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, który już od trzech lat wspiera to przedsięwzięcie będąc fundatorem pucharów i medali dla uczestników turnieju. Organizatorem … Czytaj dalej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o rozszerzeniu programu „Rodzina 500 plus”

W czwartek 16 maja br. w  Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda uroczyście podpisał nowelę ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze zmianami, świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Ponadto ustawa obejmuje … Czytaj dalej

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na warsztaty plastyczne dla dzieci

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza chętne dzieci na warsztaty plastyczne pt. „W serduszku ukryte” z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Podczas spotkania dzieci będą mogły wyczarować drobne upominki dla swoich mam. Warsztaty odbędą się 24 maja (piątek) … Czytaj dalej

Zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego – III Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego 2019

W sobotę 18 maja i niedzielę 19 maja zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Okręgu Małopolskiego – III Ogólnopolski Festiwal Tańca LATIN DANCE SHOW 2019 o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego 2019. Prestiżowy konkurs Latin Dance Show w tańcach jest jednym z największych organizowanych Polsce i odbędzie się … Czytaj dalej

VIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W środę 15 maja br. zostały  wznowione obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 25 kwietnia 2019 r.  Podczas tejże sesji  radni dokonali zmian organizacyjnych w swoim składzie. Zmiana składu  Prezydium  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  odbyła się na wniosek grupy radnych złożony przez radnego … Czytaj dalej

Ankieta dotycząca ruchu drogowego na ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Mieszkańcy ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego zwrócili się do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z propozycjami rozwiązań w zakresie ruchu drogowego na tej ulicy. Propozycje te dotyczą usunięcia krzewów ozdobnych (tuji) rosnących wzdłuż chodnika przy tej ulicy oraz przywrócenia progów spowalniających ruch drogowy przy istniejącym tam ograniczeniu … Czytaj dalej

VI edycja konkursu „I Ty możesz zostać poliglotą”

9 maja 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim odbyła się VI już Edycja Powiatowego Konkursu Językowego „I Ty Możesz Zostać Poliglotą” pod honorowym patronatem Starosty Dąbrowskiego. Konkurs stwarza uczniom możliwość skonfrontowania swoich umiejętności językowych w rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół oraz promuje młodzież … Czytaj dalej

134 rocznica urodzin Generała Mariana Kukiela – dąbrowianina – Ministra Obrony Narodowej w Rządzie RP na Uchodźstwie

15 maja 1885 r. w Dąbrowie Tarnowskiej urodził się Marian Kukiel, generał Wojska Polskiego, historyk i polityk. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Był współzałożycielem Związku Walki Czynnej, z którego w 1914 roku wyłoniły się Legiony Polskie. W Legionach Polskich został szefem sztabu, a następnie komendantem Lwowskiego Okręgu Organizacji Strzeleckiej.  … Czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym „Dzieci segregują śmieci”

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pod nazwą „Dzieci segregują śmieci” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu dąbrowskiego i polega na wykonaniu plakatu zachęcającego do segregacji … Czytaj dalej

Dofinansowanie renowacji kamiennej kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Żelazówce

We wtorek 14 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się  uroczyste przekazanie środków finansowych przekazanych w ramach konkursów Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019.  Dotacje te pozwolą odnowić i odrestaurować wiele zabytkowych obiektów i kapliczek położonych na terenie całego województwa. Spotkanie prowadził wicemarszałek … Czytaj dalej

ARiMR: składanie wniosków o dopłaty przedłużone do końca maja. W Małopolsce brakuje jeszcze 28 tys. wniosków

O dwa tygodnie przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 2014-2020 za rok 2019.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym,  ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku w Małopolsce o dopłaty … Czytaj dalej

Dofinansowanie działań dla projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką”

Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego uroczyście przekazała samorządom Dąbrowy Tarnowskiej, Radłowa i Żabna umowy na dofinansowanie działań, przede wszystkim wydarzeń kulturalnych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Trzy gminy napisały wspólny wniosek „Spotkania z kulturą bliską i daleką”, który zyskał poparcie w głosowaniu. Skierowany jest do dzieci, młodzieży … Czytaj dalej

II nabór do projektu „Malopolska Niania 2.0”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza … Czytaj dalej

Kolejna pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. … Czytaj dalej

Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych także w Dąbrowie Tarnowskiej

Wraz z Automobilklubem Tarnowskim zapraszamy na II Rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych – VII Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych. W dniach 23-26 maja 2019 odbędzie się II runda MPPZ, której trasa przebiegać będzie po pięknych okolicach powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Podczas tegorocznej imprezy oprócz licznych konkurencji sportowych, … Czytaj dalej

Zespół Teatralny DDK, po premierze i kilku spektaklach dla dąbrowskiej publiczności, wybrał się – zgodnie z tradycją – do Zakładu Karnego w Tarnowie ze sztuką Tadeusza Różewicza „Stara kobieta wysiaduje”. Współpraca pomiędzy DDK a tarnowskim więzieniem rozwija się dzięki zaangażowaniu wychowawcy placówki penitencjarnej – Janusza Tomaszka.

W dniu 18.06.2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie”. To już III zwyczajne zgromadzenie podsumowujące dokonania i wytyczające kierunki działań na przyszłość. Dokonano także uzupełniających wyborów do władz Stowarzyszenia i dostosowano statut do wymogów obowiązującego prawa.

19 czerwca br odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Było to zebranie sumujące 5 letnią kadencję. Oddział Rejonowy PZERiI liczy 148 członków. Najstarszym członkiem jest Pan Jan Rzeźniewski, który wkrótce ukończy 100 lat. Jubilat otrzymał specjalny dyplom od Zarządu Okręgu w Tarnowie.

W numerze 2 czasopisma „Wspólnota Małopolska” ukazał się wywiad z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Panem mgr inż. Stanisławem Początkiem. Dotyczył on rozwoju gospodarczego Gminy Dąbrowa Tarnowska i budowania wizji miasta jako: nowoczesnego, otwartego na inwestorów, bezpiecznego, ekologicznego z wieloma atrakcjami kulturalnymi i sportowymi.

 

Konkurs „Warzywa i owoce są na 5!” organizowany dla dzieci ze szkół podstawowych z województw: małopolskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego przez firmę Tymbark oraz instytut Żywności i Żywienia został rozstrzygnięty. Publiczna Szkoła Podstawowa – Nieczajna Górna została w tym konkursie wyróżniona i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości na zakup pomocy dydaktycznych – 500 zł !