Aktualności

Dożynki sołeckie w Brniku

18 sierpnia br. w Sołectwie Brnik  w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyły się dożynki wiejskie. Tradycja organizowania dożynek w tej wsi ma wiele lat. Od wielu lat podtrzymuje ją Sołtys tej miejscowości Pan Stanisław Król. Piękny wieniec dożynkowy został przyniesiony przez delegację tej wsi do kaplicy, gdzie została odprawiona … Czytaj dalej

„Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej” w dąbrowskim Kinie „Sokół”

W ramach projektu: „Przestrzeń Obrazu. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej” – edycja V prezentowane będą filmy o tematyce żydowskiej, filmy nagradzane na wielu międzynarodowych festiwalach, w tym Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej w 2018 r. Partnerem pokazów jest Fundacja Kamera Dawida. Współorganizatorzy pokazów w Kinie „Sokół”: Żydowskie Muzeum … Czytaj dalej

Dożynki sołeckie w Nieczajnie Górnej

W niedzielę 15 sierpnia br. Nieczajna Górna obchodziła święto plonów, którego organizatorami byli Sołtys Jan Bąba, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Nieczajna. Dożynki sołeckie rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez Proboszcza Parafii pw. Siedmiu Boleści NMP ks. Stanisława Bielenia i ks. Kanonika Władysława Jaruga. Proboszcz w swojej … Czytaj dalej

Promesa dla Gminy Dąbrowa Tarnowska

12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech i radny województwa Wojciech Skruch uroczyście wręczyli Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej promesę na 79 tys. zł. na dofinansowanie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całość zadania może wynieść około … Czytaj dalej

Na apelu poległych oddano hołd Powstańcom Warszawskim, ofiarom II wojny światowej i załodze samolotu Halifax

11 sierpnia br. o godz. 13:00 na dąbrowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty apel poległych. W ten sposób mieszkańcy Miasta i Gminy oddali hołd Powstańcom Warszawskim z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel został zorganizowany na zaproszenie samorządu gminnego i powiatowego wraz dąbrowską Parafią oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. gen. … Czytaj dalej

Przekazanie darowizny dla Komendy Powiatowej Policji

W czwartek 1 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej przekazana została dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie remontu elewacji budynku biurowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej”. Kwota dotacji wynosi 10 000 zł. Przy podpisywaniu umowy Gminę Dąbrowa Tarnowska … Czytaj dalej

Przerwa technologiczna na Krytej Pływalni od 5 do 23 sierpnia 2019 r.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że trwa coroczna „przerwa technologiczna” na Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Przerwa rozpoczęła się wczoraj 5 sierpnia 2019 r. i potrwa do 23 sierpnia 2019 r. W czasie przerwy technologicznej Kryta Pływalnia będzie nieczynna. Wszystkich amatorów pływania zapraszamy w tym czasie na odkryty basen sezonowy.

Paliwo rolnicze

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji … Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu drogowego

Informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu polegającymi na: – Zamknięcie drogi gminnej  nr 180057 K w Gruszowie Małym w związku z realizacja inwestycji pn. „Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej Nr 73”. – Montażu prefabrykowanych belek wiaduktu drogowego WD-04 w ciągu buowy … Czytaj dalej

Aby wakacyjne dni dla dzieci i młodzieży przebywającej na terenie naszej gminy były czasem radosnego, a co najważniejsze bezpiecznego odpoczynku, poszczególne instytucje kulturalne, sportowe i oświatowe przygotowały atrakcyjną ofertę zajęć, wśród których każdy będzie mógł znaleźć interesujący dla siebie sposób spędzenia lata.

 Życzymy udanych wakacji !

     W dniu 26 czerwca 2007 r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawy związane z: sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2005 – 2006; przyjęcie programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska; zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2007 r., zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska: Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Dąbrowskiego Domu Kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej; zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w części dotyczącej działki nr 536/4, nr 536/5, nr 537/1, nr 537/2 w Dąbrowie Tarnowskiej obręb Dąbrowa; zastosowanie bonifikaty przy oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Po raz pierwszy w historii nad zalewem w Narożnikach, staraniem współorganizatorów: Urzędu Gminy w Radgoszczy i Dąbrowskiego Domu Kultury i przy wsparciu Stowarzyszenia „Powiśle Dąbrowskie” oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyła się impreza, nawiązująca do staropolskich wianków i nocy świętojańskiej.

W 2006 roku w marcu powstało Stowarzyszenie Powiśle Dąbrowskie grupujące wszystkich chętnych, którym zależy na zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania (LGD) w rozumieniu przepisów unijnych i krajowych, działające w sieci Leader+ i realizujące cele działania 2.7 SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

22 czerwca br. zadzwonił ostatni dzwonek w roku szkolnym 2006/2007. Tym razem uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami na uroczystych akademiach kończących rok szkolny. Otrzymali świadectwa i wyróżnienia. Zakończony rok szkolny należy zaliczyć do udanych. Świadczą o tym wyniki egzaminów i testów oraz zdobyte nagrody  i wyróżnienia w wielu konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich,  a nawet krajowych.