Aktualności

Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny coraz bliżej!

W dniu 21 grudnia 2023 r. na parkingu przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny, który umili nam radosny czas oczekiwania na najpiękniejsze, niezwykle rodzinne ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. Niech zapach świątecznych pierników i różnego rodzaju pyszności, piękne ozdoby, a także atrakcje przygotowane przez Miejską … Czytaj dalej

Jubileuszowa Dąbrowska Dębowa Jesień 2023!

Za nami X Jubileuszowa Edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni w ramach której odbyły się cztery turnieje halowej piłki nożnej w rocznikach: 2011,2012,2013 i 2014. 25-26 listopada na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej rywalizowały 24 zespoły w których wystąpiło blisko 300 zawodników z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Na Powiślu gościliśmy m.in. zawodników … Czytaj dalej

Zakończono prace koncepcyjne budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szarwarku

Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Szarwarku”. Dofinansowanie pochodzi z programu „Olimpia”, przewidującego dofinansowanie budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej

Gmina Dąbrowa Tarnowska od ponad dekady prowadzi prace mające na celu rewitalizację zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej. Mimo wieloletnich starań i prowadzenia inwestycji dotyczących wymiany nawierzchni alejek, nasadzenia bylin i pielęgnacji zieleni, modernizacji i wyposażenia w sprzęt rekreacyjny, sportowy i zabawowy istniejącego na terenie Parku … Czytaj dalej

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska

Szanowni Mieszkańcy! W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska  zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego

11 listopada to dzień, który dla nas Polaków jest dniem radości, dniem dumy, dniem chwały, dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo Polska odrodziło się. Wolna Ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka, dla którego wszystko należy poświęcić. … Czytaj dalej

Obowiązek zgłoszenia szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą … Czytaj dalej

Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny

Drodzy Mieszkańcy! W zeszłym roku z przykrością i rozczarowaniem przekazywaliśmy informację, że Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny się nie odbędzie. Nie tracąc nadziei na powrót dąbrowskiej tradycji wpisującej się w kalendarz przedświątecznych przygotowań, podjęliśmy próbę zorganizowania w tym roku Wielkanocnego Kiermaszu świątecznego. Ku uciesze udało się zgromadzić wystarczającą … Czytaj dalej

Nowe nawierzchnie dróg w Sołectwie Brnik w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska prowadzi ciągłe inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową. Na terenie gminy powstają nowe odcinki dróg w miejscach, gdzie występują zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Aktualnie dobiegają końca prace na dwóch odcinkach drogi łączącej Dąbrowę Tarnowską z Brnikiem „przez Beleryt”. Położono już dywaniki asfaltowe na przygotowanym … Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”

25 października odbyło się uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”, która powstała na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska – p. Małgorzata Bąba, starosta Dąbrowski p. Lesław … Czytaj dalej

ŚWIĘTO LITERATURY PIĘKNEJ I BALLADY – XIV TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „POSZUKIWANIA” W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W trzech powiatach odbywa się turniej recytatorski i poezji śpiewanej, którego ideą jest poszukiwanie nowych interpretacji w literaturze współczesnej, nowych aranżacji muzycznych w balladach. Nacisk kładziony jest przez organizatorów i jurorów na umiejętność przekazu emocji i nawiązania więzi ze słuchaczami. Szczególnie ceniony jest nowy repertuar i nowatorskie podejście adaptacyjne młodych … Czytaj dalej

Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca

Roboty budowlane i montażowe na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej dobiegają końca. Aktualnie trwają prace porządkowe i wykończeniowe na obiekcie basenu sezonowego i jego bezpośredniego otoczenia. Przypomnijmy że cały zakres głównego zadania wygląda następująco: Modernizacja energetyczna obiektów z wykorzystaniem systemu pomp ciepła i odwiertów głębinowych, montaż … Czytaj dalej

Co roku członkowie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu Dąbrowa Tarnowska spotykają się w okresie świątecznym na opłatku, organizowanym przez kolejne oddziały. W tym roku zaszczyt goszczenia akcjonariuszy przypadł w udziale parafii Nieczajna. Spotkanie opłatkowe w niedzielę 22 stycznia rozpoczęła wspólna modlitwa podczas Mszy św. koncelebrowanej przez asystenta diecezjalnego ks. Jana Bartoszka, ks. kanonika Władysława Jaróga i ks. proboszcza Stanisława Bielenia.
Druga część spotkania odbyła się w szkole podstawowej. Zaproszonych gości powitała prezes Akcji Barbara Białkowska.

20 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym szczególnym dniu, na zaproszenie uczniów i nauczycieli, do szkoły licznie przybyli dziadkowie i babcie. Czekało tu na nich wiele niespodzianek.
Po serdecznym powitaniu przez dyrektora szkoły p. Jadwigę Kozłowską, goście obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu ich ukochanych wnucząt. Były wiersze, piosenki, tańce i scenki, przygotowane przez nauczycielki: Alicję Bańbor, Irenę Golonkę i Barbarę Kutę.

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 22 stycznia 2012 roku w Szkole Filialnej w Sutkowie odbyło się wiejskie spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Radę Sołecką i Radę Parafialną w którym wzięli udział mieszkańcy naszej wioski.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Szanowni Goście: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Stanisław Początek, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Władysław Knutelski, Z-ca Dyrektora MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej p. Halina Sarat, Proboszcz parafii Smęgorzów ks. Bogdan Lebryk.
Wśród obecnych przeważali seniorzy, którzy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka byli przyjmowani ze szczególnymi honorami.

W niedzielne popołudnie, 22 stycznia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie, odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów oraz Świetlicę Parafialną.
Przybyłych gości i  mieszkańców Smęgorzowa powitał sołtys –Ryszard Ciombor oraz dyrektor szkoły – Jadwiga Kozłowska.
Swoją obecnością zaszczycili spotkanie:  Proboszcz parafii Ks. Bogdan Lebryk, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Stanisław Początek, Burmistrz Żabna – Stanisław Kusior, Przewodniczący Rady Miejskiej – Władysław Knutelski, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – Jadwiga Kusior, Wicedyrektor MOPS – Halina Sarat.

Już po raz drugi, w okresie świątecznym, grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie, pod opieką nauczycielek – Czesławy Obary i Bogusławy Serwickiej, złożyła wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Dzieci spotkały się z miłym i serdecznym przyjęciem pensjonariuszy, dyrekcji i opiekunów Ośrodka.
Złożyły mieszkańcom serdeczne życzenia noworoczne oraz z okazji Dnia Babci i Dziadka, poczęstowały własnoręcznie upieczonymi na lekcji techniki ciastkami, a członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności wykonali krótki występ, składający się z kolęd i wierszy.