Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego i Samorządowca

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada … Czytaj dalej

Wiele atrakcji Festiwalu Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w Dąbrowie

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w II połowie maja organizuje Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to możliwe dzięki grantowi realizowanemu w Lokalnej Grupie Działania „Prowent”. W ciągu tygodnia 21-28 maja w holu Dąbrowskiego Domu Kultury będzie można zwiedzać trzy … Czytaj dalej

Szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie

W niedzielę, 22 maja 2022 roku, odbyła się szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie. Wystartowało blisko 300 zawodników z Powiśla oraz południa Polski. Dzieci ścigały się na trasie o długości 2,5km oraz 8km. Dorośli z kolei byli podzieleni na rowery turystyczne oraz szosowe. Pierwsza grupa miała do pokonania 34km. Kolarze … Czytaj dalej

Półkolonia Letnia w SP2 – zapisy

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wznawia prowadzenie Gminnej Półkolonii Letniej, której współorganizatorem jest od 2016 r. Półkolonia będzie odbywać się w II turnusach w terminach: 27.06 – 08.07.2022 r. oraz 11.07 – 22.07.2022 r. Zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie SP Nr 2.

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Informacja dotycząca analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska, przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Zasady przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska są zgodne z metodologią przyjętą … Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez … Czytaj dalej

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne)

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutym, uciekając przed wojną, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przyznawana jest osobom posiadającym nadany numer PESEL. Wnioski można składać w budynku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie … Czytaj dalej

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Ten obowiązek ustawowy trwa już od 1 lipca 2021 roku. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących … Czytaj dalej

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziała w tegorocznym budżecie Gminy, wydatki na sfinansowanie koncepcji i projektu modernizacji dąbrowskiego Rynku. Blisko 2 lata temu na forum internetowym i w sondzie, internauci wskazywali na potrzebę podjęcia działań ze strony samorządu w tej sprawie. Większość uczestników sondy opowiadała się za umiarkowanymi zmianami wizerunku Rynku. Burmistrz Stanisław Początek zawarł umowę z Autorską Pracownią Projektową Pani mgr inż. arch. Doroty Krzyżanowskiej na wykonanie prac projektowych. Obecnie Pani Architekt zapoznała Radnych z dwoma wariantami rozwiązań. Burmistrz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, chce zaprosić Państwa do wyrażenia swojej opinii o przedstawionych wariantach. Prace projektowe po ostatecznym wyborze wariantu potrwają do końca roku. Realizacja projektu w zależności od poziomu nakładów przypadnie na lata 2010- 2011. Decyzje w tej sprawie podejmie Rada Miejska.

 

Od 3 lat Gmina Dąbrowa Tarnowska, zgodnie z przyjętym programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym, prowadzi wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych. W tym roku na ten cel w budżecie gminnym przewidziano kwotę 75.000 zł. Komisja gminna zakwalifikowała do wymiany najbardziej zniszczone okna drewniane i kilka drzwi balkonowych.

 

1 sierpnia br. przypada 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego apelują aby tym obchodom nadać charakter ogólnopolski. Odpowiadając na apel IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Wojewody Małopolskiego informuję, że na terenie gminy w dniu 1 sierpnia o godz. 17:00 będą przez jedną minutę włączone syreny.

 

W tym roku 42 pary małżeńskie  z Gminy Dąbrowa Tarnowska legitymujące się co najmniej 50 letnim stażem małżeńskim, zostaną odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale przyznał Prezydent RP Pan Lech Kaczyński, na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Na początku roku ustalono, że gospodarzem tegorocznego Święta Plonów o charakterze gminnym, miało być sołectwo Smęgorzów. Wcześniejsze plany skomplikowała czerwcowa powódź, która wyrządziła szczególnie dotkliwe straty w uprawach rolnych właśnie w Smęgorzowie. Ponad połowa gospodarstw w Smęgorzowie i Sutkowie straciła cały plon ziemniaków, będą też bardzo niskie zbiory zbóż w tych sołectwach. Są gospodarstwa, które będą mieć poważne kłopoty paszowe z uwagi na zniszczenie pierwszego pokosu traw oraz zniszczenie upraw roślin pastewnych. W obliczu tej sytuacji, Burmistrz Stanisław Początek po zasięgnięciu opinii u Sołtysów, zdecydował o odwołaniu dożynek gminnych zaplanowanych na 30 sierpnia br. w Smęgorzowie.