Aktualności

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały uchwały Nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami … Czytaj dalej

Spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło … Czytaj dalej

DNI DĄBROWY TARNOWSKIEJ 15 i 17 lipca 2022 r. – zapraszamy!

Kulturalne święto miasta w tym roku odbędzie się w dwa weekendowe dni lipca. Inauguracja nastąpi w piątek 15.07 na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur, gdzie odbędzie się IX Dąbrowska Noc Bluesowa. Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję tego wydarzenia – jedynego i wyjątkowego w regionie, które … Czytaj dalej

Właścicielu i zarządco: po 30 czerwca wciąż składamy deklaracje do CEEB

Minął ustawowy termin – 30 czerwca 2022 r. – do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją … Czytaj dalej

„WAKACJE Z DDK NA WALIZKACH’22”

Dąbrowski Dom Kultury proponuje różne formy rozrywki na okres wakacji. Zajęcia będą odbywać się w kilku programach tematycznych, m.in.: teatr, plastyka, muzyka. Organizowane będą zarówno w budynku DDK jak również w Świetlicy Osiedlowej na os. Westerplatte oraz Ośrodku Spotkania Kultur.

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

29 września o godz. 10:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szarwarku im. Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Szarwarku odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i powstania Państwa Podziemnego.

Akcja „Sprzątanie Świata” w Gminie Dąbrowa Tarnowska odbyła się w dniach 18.09 do 22.09.2009 r, udział wzięło 1.538 uczniów, z 10 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Pod opieką nauczycieli, uczniowie sprzątali tereny miejskie i wiejskie wraz  z głównymi drogami, przystankami, cmentarzami, lasami, zlikwidowano również 2 dzikie wysypiska śmieci. Gmina zapewniła worki i rękawice do sprzątania. Ogółem z terenu gminy zebrano 320 worków. Zebrane odpady zostały wywiezione przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na składowisko odpadów komunalnych w Szarwarku

 

Konkurs „Na najładniejszą posesję 2009 roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska” i „Na najładniejsze sołectwo 2009 roku w Gminie Dąbrowa Tarnowska” jest inicjatywą mającą na celu aktywację społeczności lokalnej w zagospodarowywaniu swego najbliższego otoczenia. To także dobry sposób na edukację ekologiczną. Społeczność naszej gminy pozytywnie odpowiedziała na ogłoszone konkursy. Świadczy to o wrażliwości na piękno i trosce o wygląd swojego otoczenia. Widać wyraźnie, że nasi mieszkańcy żywo włączyli się do akcji upiększenia własnych posesji i sołectw. Samorząd mógł przyznać tylko kilka nagród, ale trzeba jasno stwierdzić, że wszyscy tu jesteśmy wygranymi. Mamy bardziej przyjazne środowisko swego zamieszkania i o to chodziło.

Pani mgr Barbara Sobecka – Mikos, długoletnia Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska od 1 października 2009 r. przechodzi na zasłużoną emeryturę. Na tym stanowisku w Urzędzie Miejskim przepracowała ponad 14 lat i legitymuje się 41 letnim stażem pracy zawodowej. Burmistrz Stanisław Początek w obecności pracowników Urzędu Miejskiego i dyrektorów jednostek gminnych, na spotkaniu z Panią Sekretarz w dniu 29 września br. przekazał Jej serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę zawodową, wspólne rozwiązywanie problemów, koleżeńskość, troskę o współpracowników i bardzo wiele innych pozytywnych cech.

W lipcu 2009 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wnioski o dofinansowanie dla projektów ze szkół: