Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego i Samorządowca

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada … Czytaj dalej

Wiele atrakcji Festiwalu Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w Dąbrowie

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w II połowie maja organizuje Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to możliwe dzięki grantowi realizowanemu w Lokalnej Grupie Działania „Prowent”. W ciągu tygodnia 21-28 maja w holu Dąbrowskiego Domu Kultury będzie można zwiedzać trzy … Czytaj dalej

Szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie

W niedzielę, 22 maja 2022 roku, odbyła się szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie. Wystartowało blisko 300 zawodników z Powiśla oraz południa Polski. Dzieci ścigały się na trasie o długości 2,5km oraz 8km. Dorośli z kolei byli podzieleni na rowery turystyczne oraz szosowe. Pierwsza grupa miała do pokonania 34km. Kolarze … Czytaj dalej

Półkolonia Letnia w SP2 – zapisy

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wznawia prowadzenie Gminnej Półkolonii Letniej, której współorganizatorem jest od 2016 r. Półkolonia będzie odbywać się w II turnusach w terminach: 27.06 – 08.07.2022 r. oraz 11.07 – 22.07.2022 r. Zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie SP Nr 2.

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Informacja dotycząca analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska, przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Zasady przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska są zgodne z metodologią przyjętą … Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez … Czytaj dalej

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne)

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutym, uciekając przed wojną, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przyznawana jest osobom posiadającym nadany numer PESEL. Wnioski można składać w budynku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie … Czytaj dalej

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Ten obowiązek ustawowy trwa już od 1 lipca 2021 roku. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących … Czytaj dalej

29 kwietnia odbył się finał międzygimnzjalnego konkursu ekologicznego pt. „I Ty możesz pomóc naszej Planecie”. Pomysłodawcą  i organizatorem projektu były nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Bogumiła Miodowska-Ćwierz i Marzena Rzepka. Do współpracy pozyskały Dąbrowski Dom Kultury i Bibliotekę Pedagogiczną Filię w Dąbrowie Tarnowskiej. Bowiem rok 2008 jest Rokiem Planety Ziemia.

1 maja przypada czwarta rocznica wejścia do Unii Europejskiej, związku państw będącego efektem wieloletniej integracji politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Polska już w 1989 roku nawiązała stosunki dyplomatyczne ze wspólnotami oraz podpisała umowę z EWG. Formalnie Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w niej rok później 8 kwietnia w Atenach. Było to rozpoczęcie procesu integracji naszego kraju z jednoczącą się Europą. Negocjacje rozpoczęto po 3 latach. Przez ten czas nasz kraj musiał przejść wiele przemian politycznych i gospodarczych. Musiano zmienić wiele, aby przystosować nas do norm unijnych.

28 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego miały miejsce uroczystości związane z Dniem Ziemi. Obchody te przełożono na termin późniejszy ze wzglądu na odbywające się w niej 22 kwietnia egzaminy. Głównym hasłem święta naszej planety był „Klimat w potrzebie”. We wspomnianej placówce zostało ono uściślone do „Pamiętajcie o ogrodach, tobie została powierzona Ziemia, jak ogród- rządź  nią z mądrością”.

Bieg został przeprowadzony w dniu 29 kwietnia – ulicą Świętego Brata Chmielowskiego. Dzięki gościnności Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zbiórka i rozdanie pucharów odbyło się na boisku szkolnym tej szkoły. Do biegu przystąpili uczniowie klas od IV do VI z Dąbrowy Tarnowskiej, Szarwarku, Smęgorzowa, Luszowic, Nieczajnej Górnej, Sutkowa, Laskówki Chorąskiej i Gruszowa Wielkiego – ogółem 170 uczniów. Klasy IV miały do pokonania dystans 300 m, klasy V 600 m, klasy VI 800 m.

W piątek 25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnej Górnej  był dniem , któremu patronowało hasło „Dbajmy o piękno naszej planety – naszej miejscowości – Nieczajny Górnej!” Podczas spotkania dyrektor – pan Dariusz Węglowski, podsumował dotychczasowe działania związane z ekologią i zdrowym trybem życia realizowane w szkole.