Aktualności

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały uchwały Nr XXXVIII/529/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami … Czytaj dalej

Spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło … Czytaj dalej

DNI DĄBROWY TARNOWSKIEJ 15 i 17 lipca 2022 r. – zapraszamy!

Kulturalne święto miasta w tym roku odbędzie się w dwa weekendowe dni lipca. Inauguracja nastąpi w piątek 15.07 na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur, gdzie odbędzie się IX Dąbrowska Noc Bluesowa. Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję tego wydarzenia – jedynego i wyjątkowego w regionie, które … Czytaj dalej

Właścicielu i zarządco: po 30 czerwca wciąż składamy deklaracje do CEEB

Minął ustawowy termin – 30 czerwca 2022 r. – do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją … Czytaj dalej

„WAKACJE Z DDK NA WALIZKACH’22”

Dąbrowski Dom Kultury proponuje różne formy rozrywki na okres wakacji. Zajęcia będą odbywać się w kilku programach tematycznych, m.in.: teatr, plastyka, muzyka. Organizowane będą zarówno w budynku DDK jak również w Świetlicy Osiedlowej na os. Westerplatte oraz Ośrodku Spotkania Kultur.

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

W Dąbrowskim Domu Kultury po raz drugi gospodarze wraz z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowali powiatowy przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „Laur Melpomeny”.

W nawiązaniu do obchodzonego Dnia Ziemi, 23 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej,  odbył się kolejny etap projektu realizowanego przez Koło Ekologiczne działające w tutejszej placówce.

Rada Miejska na sesji 25 kwietnia br. rozpatrzyła roczne sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2006. Budżet gminy został zrealizowany prawidłowo. Plan dochodów wykonano w 99, 73 % i wyniosły one 39. 806 524 zł, zaś wydatki zrealizowano w 96, 50 % i była to kwota 44. 000 859 zł.

Był to budżet rekordowy jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które stanowiły 32, 1 % ogółu wydatków. Oznacza to, że na inwestycje przeznaczono 14. 139 653 zł. Dochody własne stanowiły 28 % ogółu dochodów, pozostała cześć to subwencje, dotacje i środki unijne pozyskane przez Gminę.

Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od początku swojego istnienia znane jest z działalności proekologicznej. Młodzież co roku uczestniczy w różnorodnych akcjach i projektach związanych z propagowaniem ochrony środowiska. Współpracujemy w tej dziedzinie z fundacją „Partnerstwo dla środowiska”, Dąbrowskim Domem Kultury, a także ze znanym społecznikiem panem Krzysztofem Polońskim. Zawsze też możemy liczyć na pomoc władz lokalnych.

Na terenie gminy Dąbrowa jest tylko 3,5 km drogi wojewódzkiej. Jest nią droga nr 975 Dąbrowa Tarnowska- Żabno – Radłów – Wojnicz – Dąbrowa k/Nowego Sącza. Zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z którym bardzo dobrze współpracuje samorząd gminny. Dowodem na to jest wspólne wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Żabieńskiej i przez miejscowość Morzychna.