Aktualności

Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny coraz bliżej!

W dniu 21 grudnia 2023 r. na parkingu przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny, który umili nam radosny czas oczekiwania na najpiękniejsze, niezwykle rodzinne ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. Niech zapach świątecznych pierników i różnego rodzaju pyszności, piękne ozdoby, a także atrakcje przygotowane przez Miejską … Czytaj dalej

Jubileuszowa Dąbrowska Dębowa Jesień 2023!

Za nami X Jubileuszowa Edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni w ramach której odbyły się cztery turnieje halowej piłki nożnej w rocznikach: 2011,2012,2013 i 2014. 25-26 listopada na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej rywalizowały 24 zespoły w których wystąpiło blisko 300 zawodników z województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Na Powiślu gościliśmy m.in. zawodników … Czytaj dalej

Zakończono prace koncepcyjne budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szarwarku

Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Szarwarku”. Dofinansowanie pochodzi z programu „Olimpia”, przewidującego dofinansowanie budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej

Gmina Dąbrowa Tarnowska od ponad dekady prowadzi prace mające na celu rewitalizację zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej. Mimo wieloletnich starań i prowadzenia inwestycji dotyczących wymiany nawierzchni alejek, nasadzenia bylin i pielęgnacji zieleni, modernizacji i wyposażenia w sprzęt rekreacyjny, sportowy i zabawowy istniejącego na terenie Parku … Czytaj dalej

Ankieta dotycząca rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska

Szanowni Mieszkańcy! W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska  zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w stolicy powiatu dąbrowskiego

11 listopada to dzień, który dla nas Polaków jest dniem radości, dniem dumy, dniem chwały, dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo Polska odrodziło się. Wolna Ojczyzna i państwo niepodległe są największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka, dla którego wszystko należy poświęcić. … Czytaj dalej

Obowiązek zgłoszenia szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą … Czytaj dalej

Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny

Drodzy Mieszkańcy! W zeszłym roku z przykrością i rozczarowaniem przekazywaliśmy informację, że Dąbrowski Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny się nie odbędzie. Nie tracąc nadziei na powrót dąbrowskiej tradycji wpisującej się w kalendarz przedświątecznych przygotowań, podjęliśmy próbę zorganizowania w tym roku Wielkanocnego Kiermaszu świątecznego. Ku uciesze udało się zgromadzić wystarczającą … Czytaj dalej

Nowe nawierzchnie dróg w Sołectwie Brnik w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska prowadzi ciągłe inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową. Na terenie gminy powstają nowe odcinki dróg w miejscach, gdzie występują zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Aktualnie dobiegają końca prace na dwóch odcinkach drogi łączącej Dąbrowę Tarnowską z Brnikiem „przez Beleryt”. Położono już dywaniki asfaltowe na przygotowanym … Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”

25 października odbyło się uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”, która powstała na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska – p. Małgorzata Bąba, starosta Dąbrowski p. Lesław … Czytaj dalej

ŚWIĘTO LITERATURY PIĘKNEJ I BALLADY – XIV TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ „POSZUKIWANIA” W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W trzech powiatach odbywa się turniej recytatorski i poezji śpiewanej, którego ideą jest poszukiwanie nowych interpretacji w literaturze współczesnej, nowych aranżacji muzycznych w balladach. Nacisk kładziony jest przez organizatorów i jurorów na umiejętność przekazu emocji i nawiązania więzi ze słuchaczami. Szczególnie ceniony jest nowy repertuar i nowatorskie podejście adaptacyjne młodych … Czytaj dalej

Prace związane z modernizacją basenów w Dąbrowie Tarnowskiej zbliżają się do końca

Roboty budowlane i montażowe na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej dobiegają końca. Aktualnie trwają prace porządkowe i wykończeniowe na obiekcie basenu sezonowego i jego bezpośredniego otoczenia. Przypomnijmy że cały zakres głównego zadania wygląda następująco: Modernizacja energetyczna obiektów z wykorzystaniem systemu pomp ciepła i odwiertów głębinowych, montaż … Czytaj dalej

Ferie zimowe trwają nadal i nie ustają także rozgrywki sportowe na obiektach dąbrowskiego MGOSiRu. Dzisiaj rozegrany został turniej halowej piłki nożnej, w którym 3 drużyny walczyły o zwycięstwo – turniej rozegrany został systemem każdy z każdym oraz mecze rewanżowe.

Gmina Dąbrowa Tarnowska od końca 2006 roku jest prawowitym właścicielem zabytkowej synagogi z działką. Synagoga jest wpisana do rejestru zabytków i z tym wiążą się pewne obowiązki dla miejscowego samorządu. Przekazana przez Skarb Państwa synagoga była w katastrofalnym stanie technicznym. Władze gminy dokonały przy udziale Służby Ochrony Zabytków oraz specjalistów z Politechniki Krakowskiej – oceny jej stanu i określiły zakres najpilniejszych prac mających zabezpieczyć ten cenny zabytek przed zawaleniem. Rozpoczęło się poszukiwanie źródeł finansowania. Burmistrz zaprosił Marszałków Województwa Małopolskiego – Marka Nawarę i Romana Ciepielę, aby zapoznali się ze stanem obiektu na miejscu. Była też wizyta Ambasadora Izraela w Polsce. Już w 2007 roku udało się uzyskać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace koncepcyjne.

24 lutego br. był kolejnym dniem ferii szkolnych obfitującym w zawody sportowe rozgrywane w obiektach dąbrowskiego MGOSiRu. W hali Ośrodka odbywał się turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza, a w tym samym czasie na krytej pływalni odbywały się zawody pływackie w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

W czasie ferii grupa uczniów z dąbrowskiej dwójki brała udział w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. inż. Mariusz Klimaj przygotował dla dzieci multimedialną prezentację edukacyjną „Poradnik bezpiecznych zachowań”. Uczniowie dowiedzieli się co należy zrobić, gdy wybuchnie pożar w domu, w szkole, w lesie oraz jak należy właściwie postąpić w przypadku oparzeń. Oglądnęli także film na temat udzielania pierwszej pomocy.

 

W dniu dzisiejszym odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości w sesji uczestniczyli m.in. Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Bogdan Machalski, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Gorzkowicz, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Radny Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Kaczmarski, sołtysi sołectw Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.