26 lutego br. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, do którego przystąpiło 41 gmin Małopolski w tym Dąbrowa Tarnowska. Liderem tego przedsięwzięcia jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
Projekt ten jest rozłożony w czasie ze względu długi proces zawierania umów organizacyjno-finansowych między mieszkańcami a gminami. Na obecnym etapie wprowadzane są pewne „kosmetyczne” zmiany w dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z zapewnieniami gminy Kocmyrzów-Luborzyca, która przewodzi projektowi budowy instalacji OZE w najbliższych tygodniach wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców realizujących inwestycje w domach indywidualnych uczestników projektu. Przybliżony termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego to maj/czerwiec 2019 r.  W ramach całego projektu wybudowanych zostanie około 4000 instalacji.

Udostępniona została bezpłatna infolinia, na którą można kierować wszelkie pytania związane z realizacją projektu na terenie naszej gminy.

Numer infolinii: 12 446 4297

Pytania można także kierować drogą mailową na adres: biuro@doekogroup.pl