W dniu 29.11.2019r odbyło się już piąte spotkanie superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkania te organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach działań własnych z dofinansowaniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa małopolskiego, które zakwalifikowały się do udziału w wymienionych spotkaniach.

W  trakcie spotkania omówiono kolejne przypadki rodzin borykających się z problemami przemocy domowej. Tym razem skupiono się na przypadkach, w których zarówno osoby doznające przemocy jak i osoby podejrzane o stosowanie przemocy opuszczają swoje miejsce zamieszkania i przeprowadzają się do innej gminy i czy należy wówczas przesyłać dokumentacje do gminy gdzie rodzina będzie zamieszkiwać, czy zakańczać procedurę “Niebieskiej karty”.

Poruszano również temat dotyczący udostępniania materiałów z realizacji procedury “Niebieskiej karty” osobie stosującej przemoc oraz jak radzić sobie gdy osoba stosująca przemoc przychodzi na grupę roboczą z adwokatem lub pełnomocnikiem.

Członkowie spotkania mogli znaleźć wiele odpowiedzi na nurtujące pytania, a następnie zdobytą wiedzę zastosować w pracy z klientem doznającym przemocy lub podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie.

Źródło: http://mopsiwr.pl/

Superwizja przemoc spotkanie XI 2019 02 Piąte spotkanie superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych Superwizja przemoc spotkanie XI 2019 01 Piąte spotkanie superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych