4 kwietnia 2023 r. po raz pierwszy w naszej gminie obchodziliśmy Dzień Opiekuna Małego Dziecka, bo to w dniu 4 lutego 2011 r. została podpisana Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która określa: zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; warunki świadczonych usług; kwalifikacje osób sprawujących opiekę; zasady finansowania opieki; nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Praca z małymi istotami jest wielkim wyzwaniem. Powinniśmy sobie uświadomić, że to na barkach opiekunki leży zapewnienie bezpieczeństwa grupie małych dzieci. To właśnie w tej pracy należy mieć oczy dookoła głowy, być spostrzegawczym, mieć dobry refleks. Nawet minuta zawahania czy pogrążenia się w myślach może zaowocować tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Chodzi przecież o zdrowie i życie maluszków, które nie potrafią jeszcze same o siebie zadbać. Jest to ogromna odpowiedzialność, której nie każdy jest w stanie sprostać. Aby być dobrym opiekunem należy wykazywać się pewnymi cechami. Po pierwsze i najważniejsze to miłość do dzieci. To wspaniała praca towarzyszyć dziecku przy pierwszych krokach, słowach, przyjaźniach oraz stawaniu się samodzielnym.

Na tą okoliczność w Żłobku Samorządowym zorganizowano różne atrakcje dla dzieci: poranne spotkanie w kręgu Z Kubusiem Puchatkiem, ćwiczenia ruchowe, zajęcia dydaktyczne, spacer po żłobku z kolorowymi balonami w kształcie serduszka oraz zajęcia taneczne, logopedii, gimnastyki i języków obcych. Na zajęciach plastycznych dzieci robiły laurki dla ‘swoich cioć”. Były również przyznane nagrody Burmistrza Miasta Dąbrowy Tarnowskiej: Dyrektor Lucyny Libera, opiekunek Rominy Garstka i Karoliny Kowalczyk oraz nagrody  Dyrektora Żłobka dla pozostałych pań opiekunek Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Łączymy się dziś z Warszawą i Wszystkimi, którzy doceniają pracę opiekunek i dziękujemy im za cierpliwość, uśmiech, troskę, rozwijające zabawy, poczucie bezpieczeństwa, za każdą wytartą łezkę, zawiązany bucik i wszystkie przewinięte pampersy.

Na zakończenie spotkania w żłobku panowie Burmistrz Krzysztof otrzymał od dzieci życzenia wielkanocne i „Kurkę” z przesłaniem, aby znosiła złote jajeczka, a nasza gmina mogła się szybko rozwijać.

%name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym %name Pierwsze Obchody Dnia Małego Dziecka w Żłobku Samorządowym