Gmina Dąbrowa Tarnowska przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu, w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.
Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez gminę mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, bo może prowadzić do powikłań w przyszłości.

W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Punkty, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu, zostaną zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej. W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adresy punktów dystrybucji preparatu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego Gmina Dąbrowa Tarnowska będzie informować o konieczności udania się do punktów dystrybucyjnych za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz – dla mieszkańców przebywających w domu – komunikatów dźwiękowych przekazywanych przez pojazdy jednostek OSP.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

PDF ICO1 Plan dystrybucji jodku potasu   DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Broszura informacyjna – profilaktyka jodowa

PDF ICO1 Plan dystrybucji jodku potasu   DZIAŁANIA PREWENCYJNE