W dniu 11.01.2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów, która pozwoli na przyłączenie kolejnych 50 gospodarstw domowych do sieci kanalizacji w tej miejscowości.
Wykonawcą inwestycji będzie firma Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r. Wartość zadania wynosi 2 915 295,15 zł.

Gminie Dąbrowa Tarnowska udało się uzyskać zewnętrze dofinansowanie na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów. 5 października 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą dotyczącą dofinansowania zadania w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodatkowo Gmina Dąbrowa Tarnowska złożyła wniosek o pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 1 300 000,00 zł.

Umowa Budomont UMDT kanalizacja 1 Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacji w SmęgorzowieRealizacja tego zadanie sprawi, że oprócz miejscowości Sutków (w której sieć kanalizacyjna w postaci grawitacyjnej jest bardzo trudna do realizacji) wszystkie miejscowości w Gminie Dąbrowa Tarnowska zostaną praktycznie w pełni skanalizowane. Jest to niewątpliwy sukces, który został zrealizowany dzięki wieloletniej i wytrwałej pracy mającej na celu budowę kanalizacji w kolejnych miejscowościach.
Prowadzone inwestycje wpływają na poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

1 DSC 0141 Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacji w Smęgorzowie