W czwartek 14 grudnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wziął udział w konferencji „Mieszkanie + dziś i jutro” poświęconej działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości i wyzwaniom związanym z realizacją programu rządowego Mieszkanie+. Wydarzenie to zostało zorganizowane na Stadionie „PGE Narodowy” z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podpisał w imieniu naszej gminy list intencyjny o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości w celu realizacji programu Mieszkanie +.

%foto UMDT  %foto UMDT
Podczas konferencji Krajowy Zasób Nieruchomości zawarł umowy z trzema samorządami w zakresie finansowania inwestycji, a 28 kolejnych samorządów podpisało listy intencyjne. List intencyjny Gminy Dąbrowa Tarnowska zawierał deklarację budowy 20 mieszkań w ramach programu. MIESZKANIE+.

W dyskusjach panelowych podczas konferencji podkreślano związek miedzy programem Mieszkanie Plus i programem Rodzina 500 Plus. Celem obu programów jest poprawa warunków, w których żyją polskie rodziny. Program Mieszkanie Plus ma zwiększyć dostępność mieszkań, zwłaszcza na wynajem z docelowym przeniesieniem własności. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która weszła w życie 11 września 2017 r., stwarza gwarancję docelowego nabycia na własność wynajmowanego długoterminowo mieszkania.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaproponował zabezpieczenie środków finansowych na budowę budynku mieszkalnego dla rodzin, których nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku. Obecnie trwa rozeznanie miejsca, gdzie byłby usytuowany blok mieszkalny. Zgodnie z  zasadą określoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości, gmina wskazuje i przekazuje teren pod budowę, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zabezpiecza finanse, a wykonawca zadania zostaje wyłoniony w drodze przetargu.