W sobotę 27 sierpnia br.  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Burmistrz Miasta Bałta na Ukrainie Siergiej Mazur podpisali umowę partnerską między swoimi miastami. Jej celem jest obustronna współpraca, korzystna dla rozwoju obu miast w dziedzinach takich jak gospodarka, kultura, nauka, technika oraz turystyka.
Miejscem podpisania umowy była Restauracja „Staropolska” w Szczucinie, ze względu na jednoczesne podpisanie umowy partnerskiej między miastem Bałta, a Szczucinem. Dodatkowym powodem wyboru tego miejsca była fakt, że pierwsze deklaracje współpracy między miastami Powiśla Dąbrowskiego i Bałtą padły właśnie w Szczucinie podczas ubiegłorocznego Święta Powiśla. Przy podpisaniu umów obecni byli samorządowcy poszczególnych gmin: Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Z-ca Burmistrza Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie Agnieszka Beker oraz Sekretarz Gminy Szczucin Kazimierz Tęczar.

Umowa pomiędzy Dąbrową Tarnowską i ukraińską Bałtą obejmuję wymianę informacji, które mogą być przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym o projektach inwestycji, odpowiednich do wspólnej realizacji, wspieranie rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu w ramach wspólnych projektów. Planowane jest również podejmowanie niezbędnych środków dla zapewnienia rozwoju kontaktów gospodarczych i handlowych.

Podczas podpisania umowy obecne były delegacje zagraniczne uczestniczące w IX Spotkaniu Kultur i Świecie Powiśla Dąbrowskiego współpracujące z Dąbrową Tarnowską i powiatem dąbrowskim. Nie zabrakło delegacji z XVIII dzielnicy Budapesztu z Wiceburmistrzem Dr Lewai Istvanem Zoltanem, delegacji z niemieckiego Roding z Wiceburmistrzem Alfredem Wittmenem. Przybyli także samorządowcy ze słowackiego Golianowa z Burmistrzem Lubosem Kolarikiem oraz przedstawiciele rejonu Soroka w Mołdawii z Naczelnikiem Wydziału Rolnictwa Slutu Sergheiem.