10 lipca br. w obecności Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, Dyrektor GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński z nowym wykonawcą podpisali umowę na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Budowa ta jest zadaniem rządowym.
Budowę obwodnicy k
ontynuować będzie konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.
Przekazanie placu budowy nastąpi następnego dnia od podpisania umowy. Okres prac budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obwodnicy ma zostać zakończony po 15 miesiącach od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wykonawca deklaruje, że chce jak najszybciej wejść na plac budowy. Czas realizacji liczy się od 10 lipca, więc konsorcjum musi dołożyć starań, by rozpocząć prace jak najszybciej. Ma to nastąpić jeszcze w wakacje.

– To jest sprawa oczekiwana od jesieni. Chwila niezwykle ważna, bo mieszkańcy Dąbrowy pytają, co się dzieje z obwodnicą. Trzeba było przygotować specyfikację, a nastąpiły zmiany w specyfikacji, co zabrało czas. Co było, to było. Już tego nie rozpamiętujmy. Wreszcie nadeszła chwila podpisania umowy. Wykonawca deklaruje, że jutro wchodzi na plac budowy. Kiedy rozpoczną się prace – jeszcze trudno dokładnie powiedzieć. My deklarujemy pomoc, jeżeli chodzi o logistykę i wsparcie w szybkim rozpoczęciu prac. Firma prowadzi duże roboty drogowe. Mają kilkunastoletnie doświadczenie. Jutro będzie przejęcie placu budowy – będziemy w tym uczestniczyć. Wykonawca mówi, że rozpocznie prace jeszcze w okresie wakacyjnym. Padły słowa, że bardzo im zależy na szybkim rozpoczęciu prac i szybkim zakończeniu, bo to będzie dobre dla wszystkich stron umowy. A my z utęsknieniem czekamy, żeby ruch w mieście się zmienił i żeby odciążyć centrum od ruchu ciężkich pojazdów – powiedział burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

%foto UMDT %foto UMDT
Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 r zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Nowy wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz wypełnieniu niezbędnych formalności.

 Planorientacyjny-Dabrowa-Tarnowska-obwodnica.pdf (PDF, 2.53 MB)

%foto UMDT %foto UMDT%foto UMDT %foto UMDT