Gmina Dąbrowa Tarnowska w ramach realizacji z województwem małopolskim projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” przeprowadziła w dniach od 8 stycznia do 17 stycznia 2020 r. dla zainteresowanych mieszkańców badania kamerą termowizyjną.
Badania przeprowadzał posiadający odpowiednie przeszkolenie Eko – doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – Szymon Lichorobiec. Możliwość ta cieszyła się ogromnym powodzeniem i skorzystało z niej niemal 40 gospodarstw domowych na terenie gminy.

Bardzo cieszy fakt tak sporego zainteresowania badaniem, które pozwoliło na poznanie z dużą dokładnością rozkładu temperatur na ścianach zewnętrznych oraz wewnątrz poszczególnych budynków. Dzięki temu precyzyjnie zidentyfikowano miejsca o zaburzonej aktywności termicznej.

Z racji tak sporego zainteresowania, dąbrowski Eko – doradca Szymon Lichorobiec informuje, że raport podsumowujący przeprowadzone badanie dotrze do mieszkańców do końca lutego bieżącego roku. Kolejna możliwość przeprowadzenia badań kamerą termowizyjną odbędzie się w czasie sezonu zimowego 2020/2021.

Opracowanie: Szymon Lichorobiec
Eko-doradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

LIFE MALOPOLSKA Podsumowanie badań kamerą termowizyjną w Gminie Dąbrowa Tarnowska