W poniedziałek 5 marca br. w Dąbrowie Tarnowskiej gościła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana z programu telewizyjnego o tematyce prawnej oraz z zaangażowania w edukację prawną dzieci i młodzieży. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Anna Maria Wesołowska prowadziła dwa wykłady dotyczące praw i obowiązków dziecka w rodzinie oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pierwszy z nich skierowany było do nauczycieli, pracowników opieki społecznej i instytucji zapewniających wsparcie rodzinom, a drugi do rodziców i wszystkich chętnych.
Spotkania prowadziła Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun. Niezwykłego gościa w Dąbrowie Tarnowskiej powitał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

W swoich wykładach znana prelegentka poruszyła zagadnienia przestępczości osób nieletnich, które często są wynikiem niekorzystnych okoliczności i braku więzi między dzieckiem i rodzicem. Podjęła także temat samobójstw osób nieletnich, zachowań agresywnych i autoagresywnych występujących wśród nastolatków, a nawet młodszych dzieci. Podkreśliła wagę znajomości prawa wśród dzieci i dorosłych która jej zdaniem, w chwili obecnej jest niewystarczająca. Zachęciła zebranych by w lokalnych szkołach powstawały kąciki prawne oraz by młodzież miała możliwości uczestnictwa w prawdziwych rozprawach sądowych, które są otwarte dla publiczności. Obecność młodych ludzi na sali sądowej, gdzie zapadają prawdziwe wyroki jest zdaniem sędzi Anny Marii Wesołowskiej najlepszym sposobem zapobiegania przestępczości nieletnich.