W drugiej połowie maja 2017 r. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Sutkowie zorganizował Dzień Otwarty, zapewniając jego uczestnikom liczne atrakcje. Wśród nich były: prezentacja budynku, zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, pokaz stosowanych w ośrodku form i metod pracy, zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz poczęstunek. W tym dniu odwiedzili ośrodek: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Prezes Stowarzyszania „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska wraz z Zarządem, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z Oleśnicy Irena Kawa wraz z wychowankami, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej Ryszard Micek, który zapewniła ławki do ogrodu wykonane przez podopiecznych. Najważniejszymi gośćmi były oczywiście dzieci z niepełnosprawnością wraz z rodzicami.

Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Sutkowie wszystkim serdecznie dziękuje za przybycie i zapraszamy ponownie na podobne wydarzenia.
Szczególne podziękowania kierowane są do sponsorów, wśród których byli:
– Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
– pani T. Gondek z firmy „Tarsmak” w Radgoszczy
– pan A. Pikulowi z Luszowic, firma D’accord
– pan J. Nowakowi, Centrum Handlowe Solo, Lisia Góra
– firma Głuchołaskie Zakłady Papiernicze, Zakład w Niedomicach, spółka z o.o.
– pan K. Żaba z firmy Dach-Mont, Breń
– pan M. Szajorowi z Ćwikowa, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe
– państwo J. I M. Bartnik z Firmy Budowlanej Bartimex, Dąbrowa Tarnowska – pan Ł. Wnęk z hurtowni narzędzi Majster Market (Dąbrowa Tarnowska), Wola Mędrzechowska
– pan M. Krechniak  z firmy Radbet, Radgoszcz
– pani K. Surowiec  ze Sklepu Chemiczno-Metalowego w Dąbrowie Tarnowskiej
–  pan Jan Marek Sadko z Żabna
– pani K. Stempniowska z Dąbrowy Tarnowskiej
–  pani T. Janiszewska z firmy Ajasoft-2, Dąbrowa Tarnowska

%foto UMDT  %foto UMDT

Otrzymane wsparcie pozwoli na realizację planów i zamierzeń Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie zapewniających jak najlepszy rozwój podopiecznych z niepełnosprawnością znaczną i głęboką. W najbliższym czasie planowane są na terenie ośrodka nowe realizacje, takie jak stworzenie mini – gospodarstwa i tzw. ścieżki sensorycznej, która będzie druga na terenie Małopolski.

%foto UMDT  %foto UMDT

Wszyscy  którzy zechcieliby dołączyć do grona Darczyńców i przyczynić się do pełnej realizacji planów placówki w Sutkowie mogą dokonywać wpłat na konto o numerze:
85 9462 0003 2001 0001 3329 0001,
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie. Sutków 88, 33-202 Smęgorzów, numer telefonu kontaktowego: 146429119 lub 607159073.

Więcej zdjęć w fotogalerii ORW w Sutkowie:

%foto UMDT  %foto UMDT