Zadanie projektowe pn.: „Spotkania z Odnawialnymi Źródłami Energii” realizowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROWENT na lata 2014-2020. Promowało odnawialne źródła energii wśród młodego pokolenia mieszkańców obszaru LGD PROWENT miasta Dąbrowa Tarnowska. Działania w ramach projektu miały charakter edukacyjny, kształtowały świadomość ekologiczną i pogłębiały wiedzę w dziedzinie OZE wśród społeczności szkolnej i przedszkolnej SP 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół podstawowych. Działania te, były konieczne, gdyż tematyka i wiedza o OZE jest ciągle jeszcze niewystarczająca. Nawyki proekologiczne w dziedzinie OZE należy bowiem wyrabiać już od najmłodszych lat.

Uczniowie w atrakcyjny i zrozumiały dla nich sposób zostali zapoznani z tą tematyką poprzez zorganizowane po raz pierwszy w naszej gminie ekologiczne warsztaty teatralno – interaktywne z OZE, a także konkursy, zabawy, zagadki, prelekcje, prezentacje oraz zajęcia i lekcje nt. OZE. Ponadto uczniowie, a także ich rodziny wzięły czynny udział w ochronie środowiska, dzięki zbiórce elektrośmieci.

Główne zadania projektowe obejmowały ekologiczne warsztaty teatralno – interaktywne z OZE dla dzieci i młodzieży z dąbrowskich szkół podstawowych i grupy zerowej SP2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Maskotka OZE” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ekologiczne warsztaty teatralno – interaktywne: moduł „Podniebna misja” dla klas szkolnych 1-3 oraz klasy zerowej (3 spotkania) oraz moduł „Najważniejsza lekcja” dla dzieci i młodzieży z klas 4-8 (3 spotkania), odbyły się  7 i 8 października  2021 r. w Dąbrowskim Domu Kultury. W sumie wzięło w nich udział 919  uczniów.

Podczas ekologicznych warsztatów teatralno – interaktywnych „Najważniejsza lekcja” przeprowadzonych przez aktorów współpracujących z Krakowskim Biurem Promocji Kultury zwrócono szczególną uwagę na tematykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Podkreślono, jak ważnymi kwestiami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czystość powietrza. Popularyzowano również konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów, potrzeby ich segregacji i recyklingu.

W kolejnych warsztatach „Podniebna misja” aktorzy, członkowie Krakowskiego Biura Promocji Kultury, zabrali dzieci w pełną przygód i niesamowitych zwrotów akcji podróż do krainy królowej Spaliny. W niezwykle interesujący i atrakcyjny sposób poruszyli tematy odnawialnych źródeł energii, segregacji odpadów, trującego smogu i ochrony środowiska.

Profesjonalni aktorzy, wartka i ciekawa akcja, jak również bogata oprawa zagwarantowały uczestnikom warsztatów mnóstwo wiedzy dziedziny OZE, a także niezapomniane wrażenia.

Organizatorzy wydarzenia składają serdeczne podziękowania dyrektorowi DDK panu Pawłowi Chojnowskiemu za bezpłatne udostępnienie sali kinowej. Pragniemy również podziękować Dyrektorom Szkół Podstawowych w Dąbrowie Tarnowskiej za miłą współpracę.

Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Maskotka OZE” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej został rozstrzygnięty 26 listopada 2021 r. Celem  konkursu było zwiększenie poziomu  świadomości  ekologicznej wśród uczniów SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej; kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska (odnawialne źródła energii), propagowanie  idei  proekologicznego stylu  życia; wtórne wykorzystanie  odpadów  jako  tworzywa artystycznego, upowszechnianie inicjatyw  twórczych, uwrażliwienie na  konieczność dbania o środowisko  naturalne; rozwijanie umiejętności  manualnych, rozbudzanie  wyobraźni  i fantazji oraz stworzenie  możliwości  prezentacji prac  uczniów  uzdolnionych  manualnie. Przedmiotem     konkursu     było    zaprojektowanie  i wykonanie „Maskotki OZE” z materiałów  ekologicznych  bądź  surowców  wtórnych.  Konkurs przebiegał w ośmiu kategoriach wiekowych. 9 grudnia w SP nr 2 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w powyższym konkursie.

Efektami edukacyjno – ekologicznymi projektu są: popularyzacja idei stosowania OZE –  promowanie odnawialnych źródeł energii, które łagodzą efekty zmian klimatycznych i przeciwdziałają dewastacji środowiska naturalnego; kształtowanie świadomości dbania o ekologię na co dzień, w domu, w przemyśle i technice;  kształtowanie postaw proekologicznych. Poprzez realizowane zadania chcieliśmy zwiększyć wrażliwość ekologiczną dzieci i młodych ludzi oraz uzmysłowić im, że w przyszłości znajomość zagadnień i terminologii energetyki OZE będzie szansą na zdobycie ciekawej pracy, która będzie miała wpływ na życie nas wszystkich. Kontynuacja edukacji w dziedzinie OZE będzie trwała przez cały rok szkolny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki działające przy SP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Zapraszamy do fotogalerii

244296064 290905706200881 1808282841578817053 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 251663072 288583586489525 9035843208944213663 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 252457954 422438156020472 6312053097255565729 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 252632287 470357337841320 8695300731048292956 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 260650004 3051750825139169 6345124016642495150 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 261187374 579064229857030 9067166295330464515 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 261212763 3003137556593112 8968086244577914656 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 261391027 861111791250640 6613251303880001964 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 261778642 294155922632261 2289794546832994128 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 261784462 197924972459792 7956848475936139956 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 262244513 174682101517856 2734995388178251494 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 262867466 464113938411925 766738763123770513 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263210784 2759354651027197 6375372858442410106 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263476543 4550401155080773 859921166696559256 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263488485 2945306349019339 5714565186902177170 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263505612 429914595346096 4808166437489203993 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263739066 466951371445030 5425474613961460660 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 263796426 606157354028504 71356106653400867 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 264048065 1273506386492795 6293676268004228956 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 264630050 3155759734681633 3459551531124299234 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki” 264863773 591662945451792 4962482527307374653 n Podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu grantowego „SPOTKANIA Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII” przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki”