Wieczorem w piątek 14 czerwca br. od godziny 18.00 do zmroku na terenie całego miasta trwała Gra Miejska „Pamiętamy” zaprojektowana i poprowadzona przez nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Najpierw dzieci, które przybyły na miejsce zbiórki bardzo tłumnie, podzielone na drużyny musiały się zorganizować, podjąć wyzwania i rozkazy, zaopatrzyć się w mapy i po krótkiej przemowie pani dyrektor Anny Fido i po wysłuchaniu instrukcji wygłoszonych przez nauczyciela historii p. Sławomira Batora, ruszyli w teren.
Uczestnicy poprzez zabawę i wykonywane zadania specjalne przyswoili sobie istotne wiadomości historyczne dotyczące historii Polski i historii regionu z okresu I wojny światowej i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości. Oprócz tego mieli okazję pochodzić, pobiegać, poczołgać się, postrzelać z replik karabinów, dotknąć broni sprzed stu lat i walczyć o chorągiew!

Cele i założenia gry były integralną częścią projektu o tej samej nazwie „Pamiętamy”, który został napisany na wniosek stowarzyszenia Akademia Szans działającego we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. M. Kopernika w ramach zadania realizowanego z Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022 zainicjowanego i zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa.

Zadania w zakresie realizacji objęły Park Miejski, Rynek i jego okolice, okolice Dąbrowskiego Domu Kultury, którego siedziba mieści się w dawnym gnieździe Sokoła oraz cmentarz wojenny nr 248 z okresu I wojny światowej.

Więcej informacji oraz zdjęcia można znaleźć na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

%foto UMDT  %foto UMDT.